สพป.ขอนแก่น เขต 5.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
40050001508811040050881 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์1บ้านหนองไผ่กุดกว้างหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 43294784phaidusit@gmail.com nps.kkn5.go.th40.116.48834601102.3952526
40050002508721040050872 บ้านสำราญหินลาด8บ้านสำราญหินลาดกุดกว้างหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด -SUMRAN_KKN5@hotmail.com bansumrarn.kkn5.go.th32.816.48739328102.3139198
40050003508731040050873 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก11บ้านหนองตาไก้กุดกว้างหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 081-7684995nongtakai_kkn5@hotmail.com nongtakai.kkn5.go.th2416.51574275102.2931254
40050004508481040050848 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล2บ้านโคกสูงกุดกว้างหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด -- koksungwit.kkn5.go.th42.316.459786102.386822
40050005508501040050850 บ้านโนนดู่หนองแวง5บ้านโนนดู่กุดกว้างหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 043-260265nondunongweang@gmail.com bannondu.kkn5.go.th36.816.480756102.335132
40050006508671040050867 บ้านโคกกลางหนองแปน6บ้านโคกกลางกุดกว้างหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 043-260172- kokklangnongpaen.kkn5.go.th35.616.472455102.323594
40050007508701040050870 โนนฟันเรือบะยาววิทยา9บ้านบะยาวกุดกว้างหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 081-6701030- nonfunruea.kkn5.go.th35.416.4752278102.2999412
40050008508461040050846 บ้านกุดกว้าง4บ้านกุดกว้างกุดกว้างหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 085-4643668 kudkwang.kkn5.go.th38.116.469854102.362851
40050009508471040050847 บ้านขนวนนคร3บ้านขนวนกุดกว้างหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 043-206141- bankhanuan.kkn5.go.th41.516.4511267102.3861138
40050010508331040050833 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง10บ้านโพนสว่างจระเข้หนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 43299220 donmong.kkn5.go.th5416.4848563102.5430591
40050012508361040050836 หนองหอยเทพเทวัญ6บ้านหนองหอยจระเข้หนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 43388275- nonghoitep.kkn5.go.th59.716.4435351102.5309963
40050013508371040050837 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน1บ้านจระเข้จระเข้หนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 43388313 banhuana.kkn5.go.th5616.471942102.5345223
40050014508381040050838 บ้านหัวบึงสว่าง5บ้านหัวบึงจระเข้หนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 082-888-7527narongwit@kkumail.com huabeung.kkn5.go.th56.716.4601292102.53897
40050015508561040050856 บ้านกุดแคน8บ้านกุดแคนโนนทองหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 942615639kudkan2482@hotmail.com bankudkan.kkn5.go.th52.216.5375343102.4460297
40050016508571040050857 บ้านกุดเลา3บ้านกุดเลาโนนทองหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน kudlao.kkn5.go.th5316.56178998102.4112357
40050017508581040050858 บ้านโนนทอง2บ้านโนนทองโนนทองหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 43425172moreecom@gmail.com nonthong.kkn5.go.th43.616.530702102.409447
40050018508591040050859 บ้านฝางน้อย9บ้านฝางโนนทองหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 918656084- fangnoi.kkn5.go.th46.816.5318392102.3829888
40050019508601040050860 บ้านภูมูลเบ้า4บ้านภูมูลเบ้าโนนทองหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 43425054- phumulbao.kkn5.go.th58.116.54913225102.4267435
40050020508611040050861 บ้านสระพังข่า5บ้านสระพังข่าโนนทองหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน -- srapangkha.kkn5.go.th62.116.54616555102.461396
40050021508621040050862 บ้านหนองเขื่อนช้าง6หนองเขื่อนช้างโนนทองหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 926846398Chang-2556@hotmail.com nongkeunchang.kkn5.go.th58.116.59055269102.444775
40050022508631040050863 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์21บ้านหนองนกเขียนโนนทองหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน wipadatham@gmail.com nongnokkian.kkn5.go.th5516.56911224102.4223551
40050023508641040050864 บ้านห้วยอรุณหินลาด12บ้านหินลานโนนทองหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 0- huaiarun.kkn5.go.th41.816.5557627102.3527693
40050024508651040050865 บ้านห้วยทรายทอง13บ้านห้วยทรายโนนทองหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 080 181 3836banhuaithong@gmail.com huaisaithong.kkn5.go.th49.816.558425102.380285
40050025508771040050877 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร7บ้านกุดฉิมโนนทันหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 043-260130- bankudchim.kkn5.go.th40.616.502102.4056
40050026508491040050849 บ้านนาเปือย5บ้านนาเปือยโนนทันหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 43443239 napueai.kkn5.go.th38.316.5053723102.3843077
40050027508511040050851 บ้านโนนทันวิทยา1บ้านโนนทันโนนทันหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 43443238nontunwittaya@gmail.com nontanwit.kkn5.go.th35.716.50159864102.3629984
40050029508531040050853 บ้านร่องสมอ10บ้านร่องสมอโนนทันหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 43443235emmy.55555@hotmail.com rongsamor.kkn5.go.th38.416.50299339102.3633219
40050030508541040050854 บ้านหว้า3บ้านหว้าโนนทันหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 43443237banwha2@gmail.com banwa.kkn5.go.th33.216.49338287102.3517197
40050031508551040050855 บ้านห้วยม่วง9บ้านห้วยม่วงโนนทันหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 043-443166huaymuang2555@hotmail.com huaimuang.kkn5.go.th36.516.523081102.3512292
40050032508661040050866 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา5บ้านโคกกลางโนนสะอาดหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 00 kokklangnonkun.kkn5.go.th30.116.515102.3191
40050033508681040050868 บ้านดอนหันโนนหินแห่9บ้านดอนหันโนนสะอาดหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 43210732rattanaphon2501@hotmail.com donhunnon.kkn5.go.th31.216.5085387102.3291497
40050034508691040050869 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์3บ้านโนนจั๊กจั่นโนนสะอาดหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 0 nonjan.kkn5.go.th26.916.528575102.290001
40050035508711040050871 โนนสะอาดพิทยา10บ้านโนนสะอาดโนนสะอาดหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 43296341- nonsa-atpit.kkn5.go.th29.516.54069088102.3033817
40050036508741040050874 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง14บ้านหนองลุมพุกโนนสะอาดหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 43260247an-ong@hotmail.co.th nonglumpuk.kkn5.go.th3216.5352849102.3043372
40050037508751040050875 บ้านโนนหนองแวง7บ้านหนองแวงโนนสะอาดหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 893950489nong-wang@hotmail.com nonnongwang.kkn5.go.th36.816.55584263102.30541
40050038508441040050844 บ้านหนองสระ4บ้านหนองสระบ้านกงหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 878633985- bannongsra.kkn5.go.th51.816.4904539102.5178567
40050039508391040050839 บ้านกงประชานุกูล2บ้านกงกลางบ้านกงหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 0892793525bankongschool@gmail.com bankong.kkn5.go.th56.716.5159903102.5359501
40050040508431040050843 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์5หนองเม็กบ้านกงหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา nongmek55@hotmail.com nongmeg.kkn5.go.th54.916.5235498102.5217136
40050041508421040050842 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์7บ้านดอนกอกบ้านผือหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 909305105moreecom@gmail.com nongpue.kkn5.go.th6716.5667234102.5680287
40050043508411040050841 โพธิ์ตากวิทยา10บ้านโพธิ์ตากบ้านผือหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 43295894 potak.kkn5.go.th58.816.5264102.5456
40050044508451040050845 หนองแสงวิทยาสรรค์3บ้านหนองแสงบ้านผือหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 43260551kunkrustit@hotmail.com nongsangwit.kkn5.go.th59.916.5187375102.562362
40050045508321040050832 บ้านหาด10บ้านหาดบ้านเม็งหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 43210733- banhad.kkn5.go.th51.616.4360367102.4165164
40050046508901040050890 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง7บ้านเหมือแอ่บ้านเม็งหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 43260487jitrak_29@hotmail.com mueadae.kkn5.go.th52.616.4486102.4878
40050047508281040050828 บ้านสว่างดอนช้าง9บ้านสว่างดอนดู่บ้านเม็งหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 43260356- sawangdonchang.kkn5.go.th5016.4267705102.4309459
40050048508291040050829 บ้านหนองกุงมนศึกษา4บ้านหนองกุงใหญ่บ้านเม็งหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 885946495 nongkungmon.kkn5.go.th4516.4682253102.4410113
40050049508301040050830 บ้านหนองโนประชาสรรค์8บ้านหนองโนบ้านเม็งหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 885604589nongnoprachasan@hotmail.com bannongno.kkn5.go.th47.916.442570931102.440518
40050050508311040050831 บ้านหนองแสงสามัคคี11บ้านหนองแสงบ้านเม็งหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง -- bannongsang.kkn5.go.th50.116.4496629102.4133856
40050051508251040050825 บ้านนาหว้า15บ้านนาหว้าบ้านเม็งหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 43294920 bannawa.kkn5.go.th45.916.47026102.45161
40050052508261040050826 บ้านป่าเสี้ยว6บ้านป่าเสี้ยวบ้านเม็งหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 43260321 pasiao.kkn5.go.th48.516.467102.471
40050053508271040050827 บ้านเม็ง3บ้านเม็งบ้านเม็งหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 43294512- banmeng.kkn5.go.th47.516.4533948102.4408179
40050054508881040050888 บ้านหนองแวงภูเขา10บ้านหนองแวงยางคำหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา nongwang.kkn5.go.th6416.41862546102.5120742
40050055508891040050889 บ้านหนองหว้าประชารัฐ3บ้านหนองหว้ายางคำหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 00 bannongwa.kkn5.go.th62.716.4010735102.5342766
40050056508841040050884 บ้านดอนแขม4บ้านดอนแขมยางคำหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 043-260689- bandonkham.kkn5.go.th62.416.3866497102.5308589
40050057508851040050885 บ้านดอนหันสระบัว8บ้านดอนหันยางคำหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 892793525 donhun.kkn5.go.th51.516.4346812102.4918779
40050058508861040050886 บ้านนางิ้ว5บ้านนางิ้วยางคำหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 43260245 nangio.kkn5.go.th61.116.40296281102.5213238
40050059508871040050887 บ้านยางคำ1บ้านยางคำยางคำหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 43451070 yangkhum.kkn5.go.th58.716.4123537102.5387125
40050060508761040050876 ชุมชนหนองเรือ13บ้านหนองเรือหนองเรือหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 43294114chumchon.nr@gmail.com chumchonnongruea.kkn5.go.th38.716.49220539102.4343616
40050061508781040050878 ท่าศาลาวิทยา8บ้านท่าศาลาหนองเรือหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 43210735tasalaschool@outlook.co.th tasala.kkn5.go.th47.216.4849612102.4852021
40050062508791040050879 บ้านฟ้าเหลื่อม5บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 43260335baanfalueam_school@outlook.co.th falueam.kkn5.go.th46.216.5224102.4749
40050063508801040050880 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
4บ้านหนองกุงหนองเรือหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 827443534aonmylove2014@outlook.co.th bannongkung.kkn5.go.th49.516.5172975102.4910926
40050064508821040050882 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
9บ้านหนองไฮหนองเรือหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 869139189sam.kkn5@gmail.com nonghaipracharat.kkn5.go.th42.216.4923871102.4649835
40050065508831040050883 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
3บ้านเหล่าหนองเรือหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 862222015- banlao.kkn5.go.th43.716.5063102.465
40050066508341040050834 สะอาดประชาสรรค์7บ้านสะอาดหนองเรือหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 909589021kidenkondong@hotmail.com sa-atprachasan.kkn5.go.th46.416.4911477102.4976546
40050067502271040050227 บ้านขามป้อม12บ้านขามป้อมขัวเรียงชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 894433112wongdeuan095@gmail.com khampom.kkn5.go.th17.716.55039506102.223405
40050068502281040050228 โคกม่วงศึกษา7บ้านโคกม่วงขัวเรียงชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 043-464500- kokmuangsuksa.kkn5.go.th21.316.5687102.24
40050069502291040050229 บ้านโป่งเอียด11บ้านโป่งเอียดขัวเรียงชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ pongiat.kkn5.go.th24.116.5854681102.2632951
40050070502361040050236 บ้านนาสีนวน1บ้านนาสีนวนขัวเรียงชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 43463100- nasinuan.kkn5.go.th16.116.5334032102.220936
40050071502391040050239 บ้านสัมพันธ์3บ้านสัมพันธ์ขัวเรียงชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 43260719- sampun.kkn5.go.th16.816.52890505102.2376436
40050072502741040050274 เหมือดแอ่หนองบัว2บ้านเหมือดแอ่โนนสะอาดชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 00 mueadaenongbua.kkn5.go.th10.116.561102.0334
40050073502421040050242 ชุมชนชุมแพ13บ้านชุมแพชุมแพชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายชุมแพ chumchonchumphae.kkn5.go.th5.816.5323685102.0988292
40050074502441040050244 บ้านชุมแพ10บ้านชุมแพชุมแพชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายชุมแพ 433122270 banchumphae.kkn5.go.th5.516.5358596102.0928284
40050076502461040050246 บ้านหนองบัวโนนเมือง11บ้านหนองบัวชุมแพชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายชุมแพ -NBMket5@gmail.com bannongbua.kkn5.go.th9.216.5111465102.086514
40050077502471040050247 ชุมแพชนูปถัมภ์16บ้านหนองตาไก้ชุมแพชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายชุมแพ 43312226ccpkk5@gmail.com chumphaechanu.kkn5.go.th5.416.53546712102.1029646
40050078502481040050248 บ้านแห่ประชานุเคราะห์2บ้านแห่ชุมแพชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายชุมแพ 43471445banhae470@hotmail.com banhae.kkn5.go.th816.5183394102.0599406
40050083502501040050250 บ้านไชยสอ1บ้านไชยสอไชยสอชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ -- chaisoa.kkn5.go.th9.816.522968102.149147
40050084502541040050254 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ3บ้านไผ่กุดหินไชยสอชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 43041061anyarat.bb531@gmail.com phaikudhin.kkn5.go.th11.516.51084042102.1175787
40050085502551040050255 บ้านหนองสังข์5บ้านหนองตาไก้ไชยสอชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ nongsang.kkn5.go.th10.116.5240904102.1354523
40050087502571040050257 บ้านหนองหว้าโพนศิลา11บ้านโพนศิลาไชยสอชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายชุมแพ 043-313-289 nongwaponsila.kkn5.go.th7.416.5330895102.1248352
40050088502901040050290 บ้านนาเพียง4บ้านเหมือดแอ่นาเพียงชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 43462664 napiang.kkn5.go.th2916.494102.2587
40050089502911040050291 โนนงามศึกษา15บ้านโนนงามนาเพียงชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 43462646nng_kk5@hotmail.com nonngam.kkn5.go.th27.316.50700821102.2596988
40050090502921040050292 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา7บ้านหนองผือนาเพียงชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ nongphue.kkn5.go.th32.216.47531635102.2723664
40050091502931040050293 บ้านโนนโพธิ์5บ้านโนนโพธิ์นาเพียงชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 43462600Carry53@hotmail.co.th nonpho.kkn5.go.th3016.48690493102.2549555
40050092502941040050294 บ้านหนองไฮ6บ้านหนองไฮนาเพียงชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 09-1863-5517 nonghai.kkn5.go.th3216.48102.2731
40050093502951040050295 บ้านอาจสามารถ9บ้านอาจสามารถนาเพียงชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 872147225 atsamat.kkn5.go.th32.516.46457548102.2842366
40050094502581040050258 นาหนองทุ่มวิทยาคม1บ้านนาหนองทุ่มนาหนองทุ่มชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 897119707 nanongthum.kkn5.go.th19.716.6724787101.985752
40050095502591040050259 บ้านโนนโก6บ้านโนนโกนาหนองทุ่มชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 43260720admin.nkkn5@gmail.com nonkho.kkn5.go.th24.616.690656101.9598666
40050096502611040050261 บ้านวังยาว7บ้านวังยาวใหญ่นาหนองทุ่มชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม wangyaw.kkn5.go.th27.316.7110153101.9452498
40050098510861040051086 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
11บ้านซำผักหนามนาหนองทุ่มชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 43260720admin.nkkn5@gmail.com nonkhos.kkn5.go.th32.916.6906561101.9598677
40050099502671040050267 ชุมชนโนนหันวันครู6บ้านโนนหันโนนสะอาดชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 43391005nonhanwankru.5@gmail.com chunchonnonhun.kkn5.go.th11.716.6034615101.9927398
40050100502701040050270 บ้านโนนบุรุษ1บ้านโนนสะอาดโนนสะอาดชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 855724601- nonburus.kkn5.go.th8.216.566725102.0179278
40050101502711040050271 บ้านโนนลาน4บ้านโนนลานโนนสะอาดชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม nonlan.kkn5.go.th12.316.5736862101.9963585
40050102502721040050272 หนองม่วงประชานุกูล7บ้านหนองม่วงโนนหันชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 089-8429990 nongmuang.kkn5.go.th19.116.62047869102.0046805
40050103502731040050273 บ้านร่องแซง3บ้านร่องแซงโนนหันชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 43391430- rongsang.kkn5.go.th12.316.5875174102.0060219
40050105502401040050240 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"2บ้านดอนโนนอุดมชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 43041072 banhoi.kkn5.go.th15.916.52061292102.1825012
40050106502351040050235 บ้านโคกสูง4บ้านโคกสูงโนนอุดมชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 43463205 khoksung.kkn5.go.th19.116.52156272102.2177055
40050107502381040050238 บ้านโนนอุดม7บ้านบัวสิมมาโนนอุดมชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 43463000- nonaudom.kkn5.go.th2116.5054497102.2260365
40050108502751040050275 ก้องอุดมวิทยาคาร7บ้านโสกก้องวังหินลาดชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ kongudom.kkn5.go.th15.916.638645102.1092825
40050109502761040050276 บ้านนาคำน้อย3บ้านนาคำน้อยวังหินลาดชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ -- nakhumnoi.kkn5.go.th21.316.6546189102.0749767
40050110502771040050277 บ้านโป่งแห้ง5บ้านโป่งแห้งวังหินลาดชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 896210856banponghaeng@gmail.com phonghang.kkn5.go.th12.516.60097528102.0508701
40050111502781040050278 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา11หนองทุ่มวังหินลาดชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 43210720Fayhinnongthum1@hotmail.co.th faihin.kkn5.go.th11.516.60810555102.0781803
40050112502791040050279 วังหินลาดวังเจริญ10บ้านวังหินลาดวังหินลาดชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 810581133wanghinlad2555@gmail.com wanghinlad.kkn5.go.th17.716.649889102.1036652
40050113502811040050281 บ้านหนองไผ่นาดี9บ้านหนองไผ่เหนือวังหินลาดชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 43462001Nongphainadee_School@hotmail.co.th nongphainadee.kkn5.go.th12.116.6252595102.1137548
40050114502681040050268 บ้านธาตุ4บ้านโคกงามหนองเขียดชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 43214125pin_99@live.com bantaat.kkn5.go.th16.716.6345236101.9713645
40050115502631040050263 หนองกุงพิทยาคม5บ้านหนองกกุงหนองเขียดชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม -nongkungpit@gmail.com nonggungpit.kkn5.go.th22.816.6396244102.0443166
40050116502641040050264 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 2059บ้านหนองเขียดหนองเขียดชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 818724709 nongkiad205.kkn5.go.th16.116.6400524101.9843609
40050120502871040050287 ชุมชนหนองคะเน9บ้านหนองคะเนหนองไผ่ชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายชุมแพ 43312225sewora54@gmail.com nongkane.kkn5.go.th6.216.554382102.1100121
40050122502861040050286 หนองขามวิทยาคาร9บ้านหนองขามหนองไผ่ชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายชุมแพ 43311894 nongkhamwit.kkn5.go.th5.316.5462111102.1087938
40050123502531040050253 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง7บ้านโนนสะอาดหนองไผ่ชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 43312461nonsaat @gmail.co.th nonsa-at.kkn5.go.th7.416.5329102.1282
40050124502801040050280 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์12บ้านวังหูกวางหนองไผ่ชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 43260721wkr5@hotmail.co.th wanghukwang.kkn5.go.th6.816.5792102.0902
40050125502891040050289 บ้านยอดห้วย8บ้านยอดห้วยหนองไผ่ชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ yodhuai.kkn5.go.th8.116.59441119102.0534913
40050126502821040050282 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล0บ้านกุดเข้หนองไผ่ชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 43311872 kudkhe.kkn5.go.th3.116.5612102.0689
40050127502881040050288 หนองไผ่พิทยาคม10บ้านหนองไผ่หนองไผ่ชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 43312204nppk_2014@hotmail.com nongphaipit.kkn5.go.th7.316.5713965102.1079508
40050128502331040050233 บ้านหนองเสาเล้า1บ้านหนองเสาเล้าหนองเสาเล้าชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 43260595school_bnsl@hotmail.com nongsaolao.kkn5.go.th29.116.5738509102.27181
40050129502341040050234 หนองหว้าวิทยา10บ้านหนองหว้าหนองเสาเล้าชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ nongwawit.kkn5.go.th27.516.5456177102.2759495
40050130502301040050230 บ้านสุขสมบูรณ์5บ้านสุขสมบูรณ์หนองเสาเล้าชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 894433112- suksombun.kkn5.go.th27.116.575102.28
40050131502311040050231 บ้านหนองโพงโพด2บ้านหนองโพงโพดหนองเสาเล้าชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ nongpongpod.kkn5.go.th29.616.589114102.2875215
40050132502321040050232 บ้านหนองศาลา3บ้านหนองศาลาหนองเสาเล้าชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ -nongsara_school@hotmail.com nongsala.kkn5.go.th25.516.57577494102.2608529
40050134507821040050782 บ้านสารจอดร่องกลอง2บ้านสารจอดซำยางสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 043-444357- sarnjod.kkn5.go.th22.316.68574347102.1292912
40050135507831040050783 หนองกระบือวิทยาคม4บ้านหนองขี้ควายซำยางสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง -- nongkabue.kkn5.go.th21.516.67402102.1134326
40050136507851040050785 บ้านซำยาง1บ้านซำยางซำยางสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง -- samyang.kkn5.go.th26.816.6983102.0945
40050137508191040050819 บ้านซำจำปา6บ้านซำจำปาดงลานสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 043-260202 samjumpa.kkn5.go.th46.116.843609102.042003
40050138508221040050822 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง8บ้านวังขอนแดงดงลานสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 840158168- wangkhondang.kkn5.go.th41.616.81344963102.0450568
40050139508231040050823 อ่างทองวิทยาคม1บ้านอ่างทองดงลานสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 083 4139001nuan1978@gmail.com angthong.kkn5.go.th45.116.80302327102.0900668
40050140508241040050824 บ้านนาอุดม4บ้านนาอุดมดงลานสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 098-5863527- na-udom.kkn5.go.th47.416.8027811102.0944399
40050141507811040050781 โนนสำราญหนองหญ้าขาว5บ้านโนนสำราญนาจานสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง nonsamran.kkn5.go.th16.816.652102.1337
40050143508181040050818 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม2บ้านหนองไฮนาจานสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 864506233- bannonghai.kkn5.go.th27.316.6984202102.1847927
40050144507771040050777 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา4บ้านสี่แยกนาจานสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 43444342rlek01@hotmail.com bansiyaek.kkn5.go.th19.616.67301687102.1396799
40050145507781040050778 ท่ากุญชร9บ้านท่าช้างนาจานสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 43444162thakunchorn@hotmail.com tagunchon.kkn5.go.th20.916.6847568102.148312
40050146507791040050779 นาจานนาเจริญโนนทัน1บ้านนาจานนาจานสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 43444273najannajareannontan@gmail.com nanjan.kkn5.go.th20.716.680258102.142726
40050148507731040050773 บ้านผาน้ำเที่ยง4บ้านผาน้ำเที่ยงบริบูรณ์สีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 898402766- panamtiang.kkn5.go.th49.616.85674442102.0622682
40050149507741040050774 บ้านบริบูรณ์1บ้านบริบูรณ์บริบูรณ์สีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 43041350boriboon_kk5@hotmil.com boribun.kkn5.go.th49.416.87497665102.108314
40050150507761040050776 บ้านพงษ์โนนประวัติ3บ้านพงษ์บริบูรณ์สีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 633916417ttlove_2527@hotmail.co.th banpong.kkn5.go.th48.616.879744102.124207
40050151508211040050821 บ้านผาขาม5บ้านผาขามบริบูรณ์สีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 981018469 pakham.kkn5.go.th47.916.825475102.092945
40050152507721040050772 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์2บ้านท่าช้างน้อยบริบูรณ์สีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 833527256- tachangnoi.kkn5.go.th66.416.8867326102.0800006
40050153507881040050788 บ้านสวนสวรรค์3บ้านสวนสวรรค์บ้านใหม่สีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 043-260354ban.suansawan@hotmail.com suansawan.kkn5.go.th39.116.7582373102.0530206
40050154508151040050815 บ้านโสกจานนาดี4บ้านโสกจานนาดีบ้านใหม่สีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู -peemaipt0201@gmail.com sokjannadee.kkn5.go.th32.316.7332753102.0670079
40050155508201040050820 บ้านใหม่โสกส้มกบ1บ้านใหม่สามัคคีบ้านใหม่สีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 899843661banmaisoksomkob@gmail.com banmai.kkn5.go.th33.616.7545438102.1035977
40050156507871040050787 บ้านโนนงาม3บ้านโนนงามภูห่านสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง bannonngamschool117@gmail.com bannonngam.kkn5.go.th25.916.6982416102.0357512
40050157507891040050789 ภูห่านศึกษา2บ้านหนองตาไกล้ภูห่านสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง -- phuhan.kkn5.go.th30.516.7274906102.0411919
40050159507911040050791 บ้านหนองปลาซิว1บ้านหนองปลาซิวภูห่านสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 432605550 nongpasiw.kkn5.go.th29.616.81620254101.9382177
40050160507921040050792 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม12บ้านวังเพิ่มวังเพิ่มสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 833619283- banwangpoem.kkn5.go.th34.316.79135059102.185407
40050161507931040050793 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์6บ้านโนนหว้านไฟวังเพิ่มสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู -- nonwanfai.kkn5.go.th36.816.7997157102.164152
40050162507941040050794 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่8บุ่งเม่นวังเพิ่มสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 43399635bungmen2506@gmail.com banbungmen.kkn5.go.th36.316.7936401102.1982626
40050163507951040050795 บ้านปากห้วยฝาง3บ้านปากห้วยฝางวังเพิ่มสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู pakhuaifang.kkn5.go.th3816.8180615102.1979799
40050164507961040050796 บ้านโสกหาดสวรรค์13บ้านโสกหาดวังเพิ่มสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 862262272sokhad@sokhadschool.org sokhadsawan.kkn5.go.th37.716.7815257102.1516864
40050165507981040050798 บ้านห้วยทรายขาว7บ้านห้วยทรายขาววังเพิ่มสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 625521409amnat2003@hotmail.com huaisaikhaw.kkn5.go.th39.716.83333554102.2038703
40050166508001040050800 บ้านท่าช้าง4บ้านท่าช้างวังเพิ่มสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู bantachang.kkn5.go.th39.516.810489102.162719
40050168508061040050806 บ้านขมิ้นโนนหัวนา4บ้านขมิ้นศรีสุขสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 088-5634862chitsanuboon.mee@gmail.com kaminnonhuana.kkn5.go.th31.116.7670283102.1824442
40050169508071040050807 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ9บ้านหินลาดทุ่งโพธิ์ศรีสุขสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 43642499khokkungh@hotmail.com kokkung.kkn5.go.th31.916.7461865102.1982239
40050170508081040050808 บ้านโคกม่วง10บ้านโคกม่วงศรีสุขสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 872611550- kokmuang.kkn5.go.th27.416.734118102.1522155
40050171508091040050809 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)11บ้านโคกไม้งามศรีสุขสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 43462402 kokmaingam.kkn5.go.th27.616.740966102.169994
40050172508101040050810 บ้านศรีสุข13บ้านลอมไผ่ศรีสุขสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 043-462515srisuk_139@hotmail.co.th bansrisuk.kkn5.go.th2916.74971065102.1776086
40050173508111040050811 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว14บ้านโสกรังศรีสุขสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู -kkn5.sokrang@hotmail.com sokrang.kkn5.go.th28.116.73104102.1820467
40050175507751040050775 บ้านป่าน8บ้านป่านสีชมพูสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู banpan.kkn5.go.th46.516.8761102.1476
40050176508021040050802 อนุบาลสีชมพู11บ้านโนนสวรรค์สีชมพูสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 043-399107 anubansichomphu.kkn5.go.th37.816.8239465102.1817193
40050177508031040050803 บ้านหนองตาไก้พิทยา10บ้านหนองตาไก้สีชมพูสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 43210284nongtakaiphittaya_55@hotmail.com nongtakaipit.kkn5.go.th4116.8523671102.1750471
40050179507711040050771 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม7บ้านโนนทองหลางสีชมพูสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 804205614 bannonthonglang.kkn5.go.th43.316.8365722102.1523731
40050180507991040050799 บ้านโคกป่ากุง9บ้านโคกป่ากุงสีชมพูสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู kokpakung.kkn5.go.th31.916.83013205102.1514445
40050182508121040050812 บ้านสันติสุข6บ้านสันติสุขหนองแดงสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง santisuk.kkn5.go.th2616.71216333102.12222
40050183508131040050813 บ้านหนองโก2บ้านหนองโกหนองแดงสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง -- bannonggo.kkn5.go.th23.116.7039866102.1527565
40050184508141040050814 โสกเต็นวิทยาคม8บ้านซ่งหนองแดงสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 043-041367- soktenwit.kkn5.go.th2816.7065618102.0997667
40050185508161040050816 บ้านหนองแดง9บ้านหนองแดงหนองแดงสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง nongdang.kkn5.go.th24.316.6968102.1333
40050186508171040050817 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์3บ้านหนองทุ่มหนองแดงสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 043-260277 bannongtum.kkn5.go.th24.916.6977853102.1684529
40050187505781040050578 บ้านกุดขอนแก่น2บ้านกุดขอนแก่นกุดขอนแก่นภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน -khutkhonkhan@hotmail.com kudkhonkaen.kkn5.go.th64.516.57281026102.504631
40050188505791040050579 บ้านไคร่นุ่น3บ้านไคร่นุ่นกุดขอนแก่นภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 43241224Khrainoon1234@windowslive.com bankhainun.kkn5.go.th68.816.57602537102.5397408
40050189505801040050580 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)1บ้านค้อกุดขอนแก่นภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 084-3926050baankho@hotmail.com bankor.kkn5.go.th62.316.5774702102.4846952
40050190505821040050582 บ้านโนนสำราญ8บ้านโนนสำราญกุดขอนแก่นภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 43041225noonsumran2528@hotmail.com nonsamlan.kkn5.go.th67.816.6046573102.5092009
40050192505841040050584 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
9บ้านเลิงแสงกุดขอนแก่นภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 43260339ls.kkn5@hotmail.com loengsang.kkn5.go.th62.916.5809143102.491343
40050193505851040050585 หนองโพนนาหม่อ4บ้านหนองโพนกุดขอนแก่นภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 896202193Nongphonnamor@hotmail.com nongponnamoa.kkn5.go.th61.116.5819102.4742
40050194506351040050635 จตุรคามรังสรรค์1บ้านบ่อเขาน้อยเวียงเก่า40150ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 43917047- jaturakam.kkn5.go.th53.316.6936297102.3280807
40050195506361040050636 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี8บ้านนาแพงเขาน้อยเวียงเก่า40150ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 43917029- bannapang.kkn5.go.th55.716.7035692102.3432247
40050196505871040050587 บ้านกุดดุกวิทยา4บ้านกุดดุกดินดำภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 819547033- kuddukwit.kkn5.go.th61.316.7635531102.4304098
40050197505891040050589 ดินดำวังชัยวิทยา1บ้านดินดำดินดำภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 43260715 dindam.kkn5.go.th58.616.7164391102.4271324
40050198505911040050591 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์6บ้านหนองทุ่มดินดำภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 43260400- nongtumnon.kkn5.go.th53.616.7189014102.4284461
40050199505921040050592 บ้านกุดแคนประชาสรรค์5บ้านกุดแคนทุ่งชมพูภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 089-0417010 kudkanpachasan.kkn5.go.th70.816.7728234102.5210431
40050200505941040050594 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา3บ้านโคกสงเปือยทุ่งชมพูภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 043-260179- koksongpueai.kkn5.go.th6816.4063705102.8467084
40050201505951040050595 บ้านทุ่งชมพู1บ้านทุ่งชมพูทุ่งชมพูภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 931322824tungchompoo@gmail.com teungchomphu.kkn5.go.th63.116.7225075102.4917708
40050202505971040050597 บ้านหนองพลวง6บ้านหนองพลวงทุ่งชมพูภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 818454062Jigsaw_js@hotmail.com nongpluang.kkn5.go.th68.616.7817038102.4864759
40050203505981040050598 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา2บ้านห้วยขี้หนูทุ่งชมพูภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 969268869huykninu@hotmail.com huaikeenu.kkn5.go.th66.716.7382631102.5079191
40050205506001040050600 บ้านกุดน้ำใส4บ้านกุดน้ำใสนาชุมแสงภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 43458311tanatip479@gmail.com kudnamsai.kkn5.go.th38.816.6141361102.3208779
40050206506021040050602 บ้านนาชุมแสง1บ้านนาชุมแสงนาชุมแสงภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 043 458 250nachumsang9@gmail.com nachumsang.kkn5.go.th3816.60745704102.3467927
40050208506041040050604 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม3บ้านหนองย่างแลนนาชุมแสงภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 43041229lantum55@thaimail.com nongyanglan.kkn5.go.th36.416.5979102.3148
40050209506051040050605 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง8บ้านหนองลุมพุกนาชุมแสงภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 43260428nlpschool@hotmail.co.th bannonglumpuk.kkn5.go.th38.416.6125203102.3485959
40050210506061040050606 บ้านหัวฝาย12บ้านหัวฝายนาชุมแสงภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 897501751- huafai.kkn5.go.th33.916.577839102.327065
40050211506071040050607 โนนอุดมสะอาดวิทยา10บ้านโนนสะอาดนาหว้าภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน nonudomsa-at.kkn5.go.th68.916.7038581102.5601615
40050212506081040050608 บ้านคำใหญ่4บ้านคำใหญ่นาหว้าภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 43260165kamyai_school@hotmail.com kumyai.kkn5.go.th62.116.6910814102.4952825
40050213506091040050609 นาหว้านาเจริญ1บ้านนาหว้านาหว้าภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 990275353nawanacharoen_school@hotmail.com nawa.kkn5.go.th65.516.68726257102.5396902
40050214506101040050610 บ้านโนนกระเดา7บ้านโนนกระเดานาหว้าภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 934492681 nonkadao.kkn5.go.th68.316.7287583102.5489973
40050215506111040050611 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์2บ้านโนนสมบูรณ์นาหว้าภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 862487114- nonsombun.kkn5.go.th62.716.6685102.5158
40050216506121040050612 โสกห้างศึกษา9บ้านโสกห้างนาหว้าภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 43210332 sokhang.kkn5.go.th62.316.6955102.5121
40050218506141040050614 ห้วยชันวิทยา3บ้านห้วยชันนาหว้าภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 43041235huaychan.kkn5@hotmail.com huaichan.kkn5.go.th60.516.6840465102.5022878
40050219506151040050615 ภูเวียงวิทยายน6บ้านหนองคาในเมืองเวียงเก่า40150ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 43438251pwy127@hotmail.com phuwiangwit.kkn5.go.th55.616.67267475102.2956775
40050220506161040050616 บ้านโคกสูงวิทยา10บ้านโคกสูงในเมืองเวียงเก่า40150ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 43260658koksung1999@hotmail.com bankoksungwit.kkn5.go.th58.616.706193102.295174
40050221506171040050617 บ้านแดง8บ้านแดงในเมืองเวียงเก่า40150ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 982719564 bandang.kkn5.go.th57.516.68491865102.3105346
40050222506181040050618 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา3บ้านโพธิ์ในเมืองเวียงเก่า40150ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 43438260- pothong.kkn5.go.th57.616.556385102.4194679
40050223505881040050588 บ้านโคกสง่า4บ้านโคกสง่าบ้านเรือภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 43260180kookkai19680606@gmail.com koksanga.kkn5.go.th52.616.72184458102.3818944
40050224506241040050624 บ้านเรือ1บ้านเรือบ้านเรือภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 634215610sumet@kkn5@go.th banruea.kkn5.go.th48.716.67579634102.4026122
40050225505861040050586 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร6ห้วยชันบ้านเรือภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง suankuai.kkn5.go.th52.616.68187296102.2965889
40050226506211040050621 บ้านนาก้านเหลือง3บ้านดอนหันภูเวียงภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 43291890nkl57@hotmail.com nakanlueang.kkn5.go.th44.116.65245351102.3785138
40050227505901040050590 บ้านโพนเพ็กพิทยา8โพนเพ็กภูเวียงภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 093-5646262banphonphekithaya2482@gmail.com ponpheg.kkn5.go.th48.916.690319102.371812
40050228506291040050629 อนุบาลภูเวียง4บ้านภูเวียงภูเวียงภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 43291212 apw.kkn5.go.th44.516.6554102.3752
40050229506191040050619 บ้านหนองขาม12บ้านหนองขามในเมืองเวียงเก่า40150ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 43438295 nongkham.kkn5.go.th56.716.6795454102.2854268
40050230506371040050637 บ้านเมืองเก่า1บ้านเมืองเก่าเมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่า40150ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 43438297suchatgood@yahoo.co.th mueangkao.kkn5.go.th53.416.66780932102.3080811
40050231506381040050638 บ้านหินร่องโนนสวรรค์9บ้านหินร่องเมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่า40150ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 43457025hinrongschool1@hotmail.com hinrong.kkn5.go.th57.616.6491188102.2786544
40050232506391040050639 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์8บ้านหนองนาคำเมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่า40150ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 43917052- bannongnakam.kkn5.go.th51.216.673835102.3260052
40050233506401040050640 บ้านหนองบัว4บ้านหนองบัวเมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่า40150ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า nongbua.kkn5.go.th56.316.65421832102.2875251
40050234506011040050601 ไตรคามวิทยาสรรค์2บ้านท่าเสี้ยวสงเปือยภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 43291861trikhamwit@hotmail.com traikham.kkn5.go.th4116.6292719102.3651738
40050235506331040050633 บ้านสงเปือย1บ้านสงเปือยสงเปือยภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 43291343songpueyschool@hotmail.com songpueai.kkn5.go.th42.516.640565102.3735336
40050236506341040050634 บ้านอ่างศิลา6บ้านอ่างศิลาสงเปือยภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 43291979 angsila.kkn5.go.th52.916.6159717102.3936276
40050237506301040050630 บ้านโคกไร่7บ้านโคกไร่สงเปือยภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง -- kokrai.kkn5.go.th43.916.61057012102.3831038
40050238506311040050631 บ้านถ้ำแข้8บ้านถ้ำแข้สงเปือยภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 813802332 thamkae.kkn5.go.th52.916.597102.5324
40050239506441040050644 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา1บ้านหนองกุงเซินหนองกุงเซินภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 0nnp240@hotmail.com nongkungsoen.kkn5.go.th72.416.634102.5324
40050240506461040050646 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา9บ้านหนองกระแหล่งหนองกุงเซินภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน nongkalang.kkn5.go.th56.516.6320918102.4694078
40050241505811040050581 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา6บ้านโนนศิลาหนองกุงเซินภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 043-260282nonsilanonmuangwittaya@hotmail.com nonsila.kkn5.go.th69.616.6189714102.5162476
40050242506451040050645 บ้านหนองกุงธนสารโศภน16หนองกุงธนสารหนองกุงธนสารภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 043-917550- nongkung.kkn5.go.th52.716.6418463102.4513894
40050244506421040050642 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา3บ้านโคกสหกรณ์หนองกุงธนสารภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 043 260182tong.suphaphorn@gmail.com koksahakorn.kkn5.go.th55.416.674817102.4574225
40050245506431040050643 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
8บ้านวังขอนแดงหนองกุงธนสารภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 043-260340tharworn_thamwong@hotmail.com banwangkhondang.kkn5.go.th47.716.6452102.4079
40050248506251040050625 บ้านหัน4บ้านหันหนองกุงธนสารภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง banhun.kkn5.go.th51.316.67965221102.4242575
40050249505931040050593 บ้านโคกกลางวิทยา4บ้านโคกกลางหว้าทองภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 862192749 kokklangwit.kkn5.go.th61.716.75102.4555
40050250505961040050596 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา5บ้านหนองผักแว่นหว้าทองภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 810559897nongpakwaen2408@gmail.com nongpagwan.kkn5.go.th64.116.76639095102.4582717
40050251506281040050628 บ้านห้วยบง3บ้านห้วยบงหว้าทองภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง huaibong.kkn5.go.th60.516.7386102.4507
40050252506231040050623 บ้านพระบาท2บ้านพระบาทหว้าทองภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 92754191prabat218@hotmail.com prabat.kkn5.go.th5816.72120071102.4420807
40050253506271040050627 บ้านหว้าทอง1บ้านหว้าทองหว้าทองภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 43260469neenana5227@gmail.com wathong.kkn5.go.th55.816.70305452102.4326382
40050254505651040050565 นาฝายวิทยา5บ้านนาฝายเหนือนาฝายภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 081-3209514 nafaiwit.kkn5.go.th33.716.6662101.8508
40050255505671040050567 บ้านสะแกเครือ1บ้านสะแกเครือนาฝายภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 902019758- sakaekuea.kkn5.go.th31.816.6590755101.8644289
40050256505681040050568 บ้านสองคอน3บ้านสองคอนนาฝายภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน -- songkon.kkn5.go.th38.316.6623101.84
40050257505741040050574 บ้านโนนคอม1บ้านโนนคอมโนนคอมภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 43396030- nonkom.kkn5.go.th24.116.63699343101.9149279
40050258505761040050576 บ้านป่ากล้วย4บ้านท่าขามโนนคอมภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 43396205pao_naruk@hotmail.com pakuai.kkn5.go.th21.116.6422115101.9439632
40050259505771040050577 บ้านสว่างโนนสูง8บ้านนาน้ำซำใหม่ภูผาม่านภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 9672549240 sawangnonsung.kkn5.go.th24.216.6712291101.9430756
40050260505751040050575 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ1บ้านภูผาม่านภูผาม่านภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 43396029ntb5@hotmail.co.th bannonsawang.kkn5.go.th25.616.6428101.9052
40050261505731040050573 บ้านนาน้ำซำ5บ้านนาน้ำซำภูผาม่านภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 821395998wililuk365@gmail.com nanamsum.kkn5.go.th2516.6565518101.9039656
40050262505691040050569 หนองแห้ววังมนศึกษา3บ้านหนองแห้ววังสวาบภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 800097188 nonghaew.kkn5.go.th3316.6530176101.8020893
40050263505661040050566 บ้านวังสวาบ1บ้านวังสวาบวังสวาบภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 43260346darin_va@windowslive.com wangsawab.kkn5.go.th4216.70983252101.84706
40050264505641040050564 บ้านเขาวง5บ้านเขาวงวังสวาบภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 043-260151 bankaowong.kkn5.go.th35.516.64821615101.7789692
40050265505721040050572 บ้านทรัพย์สมบูรณ์6บ้านห้วยซ้อห้วยม่วงภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 43914115subsomboon-school@live.com subsombun.kkn5.go.th34.616.7502969101.9088252
40050266505701040050570 ชีพอนุสรณ์3บ้านห้วยม่วงห้วยม่วงภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 43914001cheepanusorn@hotmail.com cheepanusorn.kkn5.go.th31.316.7333101.9298
40050267505711040050571 บ้านซำภูทอง1บ้านซำภูทองเหนือห้วยม่วงภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 862308160- sunputhong.kkn5.go.th29.216.714206101.929864
40050268510311040051031 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์15บ้านหัวนาหม่อกุดธาตุหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 43260530namononlan@gmail.com namoanonlan.kkn5.go.th65.516.85369783102.3047932
40050269510321040051032 บ้านกุดธาตุ1บ้านกุดธาตุกุดธาตุหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ kudthat.kkn5.go.th53.716.8821411102.2619565
40050270510331040051033 บ้านโคกนาฝาย10บ้านโคกกุดธาตุหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ koknafai.kkn5.go.th64.916.823102.3318
40050271510341040051034 บ้านนาดี16บ้านนาดีกุดธาตุหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 43260530 bannadee.kkn5.go.th66.116.810662102.3140976
40050272510351040051035 บ้านสะอาด4บ้านสะอาดกุดธาตุหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ -- bansa-at.kkn5.go.th61.616.8806324102.2891583
40050273510361040051036 บ้านหัวภู3บ้านหัวภูกุดธาตุหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 898055328 huaphu.kkn5.go.th4816.8663525102.2335906
40050274510371040051037 หนองแวงวิทยา8บ้านหนองแวงกุดธาตุหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 8957203535nongwangwithaya@hotmail.com nongwangwit.kkn5.go.th66.816.8266102.3163
40050275510381040051038 บ้านขนวน1บ้านขนวนขนวนหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 43217909khanuan2012@gmail.com kanuan.kkn5.go.th61.416.7856138102.3832208
40050276510391040051039 บ้านศาลาดิน7บ้านศาลาดินขนวนหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 043-041371 saladin.kkn5.go.th5716.7516102.391
40050277510401040051040 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
3บ้านหนองกุงขนวนหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 00 nongkungkotchasan.kkn5.go.th56.816.7596102.3626
40050278510421040051042 บ้านหนองพู่วังหินซา5บ้านหนองพู่ขนวนหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 894216123 nongpu.kkn5.go.th62.716.7900456102.3954187
40050279510451040051045 บ้านคึมชาติประชาสรรค์8บ้านคึมชาติขนวนหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 0- kuemchat.kkn5.go.th59.916.7516102.4124
40050280510431040051043 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า6บ้านหนองหญ้าปล้องบ้านโคกหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 872385944nongyaplong@hotmail.co.th nongyaplong.kkn5.go.th61.916.80255492102.3506277
40050281510441040051044 บ้านหนองหอย7บ้านหนองหอยบ้านโคกหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 43041373- bannonghoi.kkn5.go.th60.916.79148023102.3588081
40050282510411040051041 ชุมชนหนองนาคำ1บ้านหนองนาคำบ้านโคกหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ nongnakham.kkn5.go.th62.416.80137102.3360854
40050283511931040051193 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
7บ้านดงสะคร่านวังสวาบภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน kaowong.kkn5.go.th54.316.733028101.791733