ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050173
PERCODE 6 หลัก50811
กระทรวง 10 หลัก1040050811
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว
ชื่อ (อังกฤษ)sokrangkudbuawangsaikaow
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านบ้านโสกรัง
ตำบลศรีสุข
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสkkn5.sokrang@hotmail.com
เว็บไซต์sokrang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.73104
Longitude
102.1820467

28.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน