แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือกุดกว้าง--10191221171211151121191211211331200111-14151-1516---1-1-15-1-6%
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือกุดกว้าง--10111191171121151171171------10881--11-67---6-6-1-6-85%
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือกุดกว้าง2151718181131101131211------8791-561-56-----6--
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือกุดกว้าง612151617191516171------5391-451-34--+1+1-5125%
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือกุดกว้าง----11313131112141------177--111-12-1---1-1-1-50%
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือกุดกว้าง11--11315111611131------218----1-23-1--2-3---3-100%
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือกุดกว้าง--91111811619111112115110181121121111-13141-1415---1-1-14-1-6%
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือกุดกว้าง--61812131818171101------5281-231-34---1-1-3-1-25%
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือกุดกว้าง--12116191519181141816112171106111-781-67--+1+1-8115%
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือจระเข้--51611211211911712117110111181128112-131-1415+1--13-12-3-12-80%
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือจระเข้15181101131161191171171171131131141172121--11-1516---15-15-1-15-93%
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือจระเข้--7181251281271221181211------15681-9101-910-----10--
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือจระเข้--6171118131515161------4181-451-34--+1+1-5125%
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือโนนทอง7151516151717171121------6191-231-45---2-2-3-2-40%
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือโนนทอง112141201131201141171201221131131159121-15161-1516-----16--
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือโนนทอง11171101211251301201201281211191321244121-341-1617---13-13-4-13-76%
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือโนนทอง413141316191919151------5291-451-34--+1+1-5125%
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือโนนทอง--217151161518191101------6281-121-45---3-3-2-3-60%
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือโนนทอง313131811161813141------399--331-23-1-+1--3--
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือโนนทอง5121519181917113151------639--331-45-1--1-2-3-2-40%
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือโนนทอง1151313131519181121------4991-341-34-----4--
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือโนนทอง------218161141111151------5662-241-34+1--1--4--
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือโนนทอง----21----51311111------125----1-12-1--1-2---2-100%
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือโนนทัน1141101811111015151131------6791-561-45--+1+1-6120%
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือโนนทัน--518141315110110181------538--331-34-1---1-3-1-25%
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือโนนทัน9110161111511011711118116114171124121-12131-1415---2-2-13-2-13%
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือโนนทัน511213171616161141111------7091-561-45--+1+1-6120%
40050030 บ้านหว้าหนองเรือโนนทัน--191201211181331211251301381321301287111-15161-1617---1-1-16-1-5%
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือโนนทัน114111813131613171------369--331-23-1-+1--3--
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือโนนสะอาด41711817120191141151101261241121166121-13141-1516---2-2-14-2-12%
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือโนนสะอาด4151413171111818161------5691-451-34--+1+1-5125%
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือโนนสะอาด--21218141617181111------4881-231-34---1-1-3-1-25%
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือโนนสะอาด--1316191141121131141151311231221172111-121-1415---13-13-2-13-86%
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือโนนสะอาด--3151316121512181------348----1-23-1--2-3---3-100%
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือโนนสะอาด4171515110181915181------6191-451-45-----5--
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือบ้านกง------614161812171------336----1-23-1--2-3---3-100%
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือบ้านกง718110120126120123130132121117151219121-16171-1617-----17--
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือบ้านกง--2121--21--1111111------196----1-12-1--1-2---2-100%
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือบ้านผือ81711619111115113120181121141151148121-11121-1516---4-4-12-4-25%
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือบ้านผือ----71101111171131181121------8871-451-56---1-1-5-1-16%
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือบ้านผือ--171191181912415115111113111161148111-231-1415---12-12-3-12-80%
40050045 บ้านหาดหนองเรือบ้านเม็ง818121917141516181------5791-121-34---2-2-2-2-50%
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือบ้านเม็ง------8110112116113171------6661-451-45-----5--
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือบ้านเม็ง------619181141121151------6461-451-45-----5--
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือบ้านเม็ง--2141918141712161------4281-341-34-----4--
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือบ้านเม็ง9110161618111112171111------8092-131-45+1--3-2-3-2-40%
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือบ้านเม็ง113181215121417161------389--221-23-1---1-2-1-33%
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือบ้านเม็ง------211316113191141------5761-451-34--+1+1-5125%
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือบ้านเม็ง516131316121615151------4191-451-34--+1+1-5125%
40050053 บ้านเม็งหนองเรือบ้านเม็ง2161417191121151121151241321271165121-121-1415---13-13-2-13-86%
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือยางคำ--121171171291121261221181------15381-10111-910--+1+1-11110%
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือยางคำ--7131214141717161------408--331-23-1-+1--3--
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือยางคำ818191121181131151151181------11691-671-67-----7--
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือยางคำ--61516141616111161------5081-451-34--+1+1-5125%
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือยางคำ--11518151211018181------478--331-34-1---1-3-1-25%
40050059 บ้านยางคำหนองเรือยางคำ131131241231211291291361241271131221274121-15161-1718---2-2-16-2-11%
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือหนองเรือ--221381156412231534163417752025------1,033271-23124245--2-40-42-3-42-93%
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือหนองเรือ6121316131414141119161415212----1-34-1--3-4---4-100%
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือหนองเรือ--61171201191171111231111211111151171111-11121-1415---3-3-12-3-20%
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือหนองเรือ--2111112131--11--------106--111-12-1---1-1-1-50%
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือหนองเรือ----11--6131314131------2061-341-12--+2+2-42100%
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือหนองเรือ----11--1111114141------126--111-12-1---1-1-1-50%
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือหนองเรือ51913161319111161111------6391-341-45---1-1-4-1-20%
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพขัวเรียง51151181111161201181141131------1309--11111-910-1-+2+1-11110%
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพขัวเรียง2113181121201181171231181171161141178121-14151-1516---1-1-15-1-6%
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพขัวเรียง111131516121214161------3091-341-23--+1+1-4134%
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพขัวเรียง7141811319151121171161------9191-451-56---1-1-5-1-16%
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพขัวเรียง91181101151111151141161131------12191-891-910---1-1-9-1-10%
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพโนนสะอาด--31514171918112141------528--221-34-1--1-2-2-2-50%
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพชุมแพ141221301321371522461542692------356121-20211-1920--+1+1-2115%
40050074 บ้านชุมแพชุมแพชุมแพ7112161131141111241221211281231191200121-231-1516---13-13-3-13-81%
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพชุมแพ201711011119111171201617191141131121-12131-1516---3-3-13-3-18%
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพชุมแพ331472622632662552812802792------56617112224112628---4-4-24-4-14%
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพชุมแพ--2191115131516151------3681-121-23---1-1-2-1-33%
40050083 บ้านไชยสอชุมแพไชยสอ213181718181817151------5691-341-34-----4--
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพไชยสอ--11--311111115151------177--221-12-1-+1--2--
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพไชยสอ312131315121416151------339--111-23-1--1-2-1-2-66%
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพไชยสอ5181615191101916141------6291-451-45-----5--
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพนาเพียง211116161917191101151------759--111-45-1--3-4-1-4-80%
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพนาเพียง518181151919181711019111131102121-14151-67--+8+8-158115%
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพนาเพียง316161418111151131111------6791-341-45---1-1-4-1-20%
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพนาเพียง713131516121317161------4291-341-34-----4--
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพนาเพียง8161111915161121131111------8191-781-56--+2+2-8234%
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพนาเพียง81519181141411011516141215190121-891-56--+3+3-9350%
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพนาหนองทุ่ม--151171291201161251401211131271171240111-341-1617---13-13-4-13-76%
40050095 บ้านโนนโกชุมแพนาหนองทุ่ม--81171141141201141211241------13281-891-910---1-1-9-1-10%
40050096 บ้านวังยาวชุมแพนาหนองทุ่ม--211241261271221321351221361201251290111-14151-1617---2-2-15-2-11%
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพนาหนองทุ่ม--11212121--41--51------166--111-12-1---1-1-1-50%
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพโนนสะอาด--191391512612582742892923------48315112123112325---2-2-23-2-8%
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพโนนสะอาด--317151101718171161------6382-131-45+1--3-2-3-2-40%
40050101 บ้านโนนลานชุมแพโนนสะอาด--1141616151419171------4281-341-34-----4--
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพโนนหัน--121121111211141141191241191211151182111-12131-1516---3-3-13-3-18%
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพโนนหัน--3171516141817181------4881-341-34-----4--
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพโนนอุดม--6181121111121916191------7381-561-45--+1+1-6120%
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพโนนอุดม--1818111119110115110111110161161134111-13141-1415---1-1-14-1-6%
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพโนนอุดม219117181711019111181------8191-451-56---1-1-5-1-16%
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพวังหินลาด--91161101819171171121915171109111--11-67---6-6-1-6-85%
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพวังหินลาด--715161811019110171------628--111-45-1--3-4-1-4-80%
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพวังหินลาด--81116161912191101------5181-561-34--+2+2-6250%
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพวังหินลาด--15118191151161201231211131221221194111-14151-1516---1-1-15-1-6%
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพวังหินลาด11111171141131121111151151------10991-561-67---1-1-6-1-14%
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพวังหินลาด--1311311415110171161151------9381-561-56-----6--
40050114 บ้านธาตุชุมแพหนองเขียด--12115114191911711411511118171131111-11121-1415---3-3-12-3-20%
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพหนองเขียด--11191201151151191171231181161211184111-14151-1516---1-1-15-1-6%
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพหนองเขียด--19191201241191231381241------17681-10111-1011-----11--
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพหนองไผ่161141211321281291241582552------277111-12131-1516---3-3-13-3-18%
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพหนองไผ่6228831164171516141765181521061855------1,35039135256136266---10-10-56-10-15%
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพหนองไผ่101216191411117112141------6591-341-45---1-1-4-1-20%
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพหนองไผ่--15115122111114122112181------11981-891-67--+2+2-9229%
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพหนองไผ่813161111121917116161------7891-341-45---1-1-4-1-20%
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพหนองไผ่8111118110113110113114112116110171142121-14151-1516---1-1-15-1-6%
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพหนองไผ่141121111151231191141231181201151141198121-12131-1617---4-4-13-4-23%
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพหนองเสาเล้า--7110111171816191131------7181-121-45---3-3-2-3-60%
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพหนองเสาเล้า--711819116191131141111------9781-451-56---1-1-5-1-16%
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพหนองเสาเล้า------616151515161------3361-231-23-----3--
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพหนองเสาเล้า--2161613171516171------4281--11-34---3-3-1-3-75%
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพหนองเสาเล้า71711017141515131101------5891-781-34--+4+4-84100%
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูซำยาง6171618141716171101------6191-231-45---2-2-3-2-40%
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูซำยาง--4171111815110111181------6481-341-45---1-1-4-1-20%
40050136 บ้านซำยางสีชมพูซำยาง--191911311611719161131------10281-891-67--+2+2-9229%
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูดงลาน--19114114116119118118132191131141186111-121-1516---14-14-2-14-87%
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูดงลาน--201111151151201141261151------13681-10111-910--+1+1-11110%
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูดงลาน--221241281341281281331201291171231286111114161-1617-+1-2-1-16-1-5%
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูดงลาน--131171141111101211211231------13081-9101-910-----10--
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูนาจาน--6112112113111151111151------8581-781-56--+2+2-8234%
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูนาจาน--17119116110114115125112126191241187112--21-1516+1--15-14-2-14-87%
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูนาจาน--121711311114110118191------8481-451-56---1-1-5-1-16%
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูนาจาน31416161131517121111------5791-451-34--+1+1-5125%
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูนาจาน--161181221151171121191181------13781-781-910---2-2-8-2-20%
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูบริบูรณ์------81101716111181------5062-131-34+1--2-1-3-1-25%
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูบริบูรณ์--14112110113111181151101------9381-451-56---1-1-5-1-16%
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูบริบูรณ์--71819114161101101171------8183-141-56+2--4-2-4-2-33%
40050151 บ้านผาขามสีชมพูบริบูรณ์--291492371431351522331602------338111114161-1718-+1-3-2-16-2-11%
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูบริบูรณ์--81811011511519191141------8881-561-56-----6--
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูบ้านใหม่--7141415111519141------3981--11-23---2-2-1-2-66%
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูบ้านใหม่417161713161216151------4692-131-34+1--2-1-3-1-25%
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูบ้านใหม่--291462331241381371361361361281211364121-1718112325--1-6-7-18-7-28%
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูภูห่าน714131112151314151------349--441-23-1-+2+1-4134%
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูภูห่าน--13117115120123115121121115161121178111-14151-1516---1-1-15-1-6%
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูภูห่าน--121131918110111111161------8081--11-45---4-4-1-4-80%
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูวังเพิ่ม--61111251231441391522441301251241323121117191-2021-+1-3-2-19-2-9%
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูวังเพิ่ม--41714161616110171------5081-341-34-----4--
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูวังเพิ่ม--171151171111141151221181------12981-10111-910--+1+1-11110%
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูวังเพิ่ม--211119110161911161------5481-231-34---1-1-3-1-25%
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูวังเพิ่ม71615113171111171161171------9991-781-56--+2+2-8234%
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูวังเพิ่ม------113151114181------226--111-23-1--1-2-1-2-66%
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูวังเพิ่ม618171418171619191------6491-231-45---2-2-3-2-40%
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศรีสุข--261221361411351371311341------26281-10111-1213---2-2-11-2-15%
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศรีสุข--11113191121171131151141------10482-241-67+1--4-3-4-3-42%
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศรีสุข--2151318191714181------46822-41-34+1+2-3--4--
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศรีสุข--12113113123116121127127191211101192111-14151-1516---1-1-15-1-6%
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศรีสุข--7112114121116111124119116110191159111-14151-1415-----15--
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศรีสุข--14122114120118114191131------12481-781-89---1-1-8-1-11%
40050175 บ้านป่านสีชมพูสีชมพู112151915161215111------369--221-23-1---1-2-1-33%
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูสีชมพู--9171101101101201211151------10281-121-67---5-5-2-5-71%
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูสีชมพู--181171171131161221201171------14081-341-910---6-6-4-6-60%
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูสีชมพู--61101914112171111121------7181-341-45---1-1-4-1-20%
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูสีชมพู--91161131151121191261161------12681-9101-910-----10--
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูหนองแดง--611011016171515181------578----1-34-1--3-4---4-100%
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูหนองแดง--7141413131414131------3281-121-23---1-1-2-1-33%
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูหนองแดง--12111191171211151191201------12481-121-89---7-7-2-7-77%
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูหนองแดง--1111811311118114119116118161191153111-10111-1415---4-4-11-4-26%
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูหนองแดง--12161615112151101131------6981-451-45-----5--
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงกุดขอนแก่น--31151201171121161151221------12081-9101-67--+3+3-10343%
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงกุดขอนแก่น--1019111113191719191------7781-341-45---1-1-4-1-20%
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงกุดขอนแก่น--2171414141619171------4382-241-34+1--1--4--
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงกุดขอนแก่น--711111014113151231111------8481-451-56---1-1-5-1-16%
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงกุดขอนแก่น--------------------------1--1---0+1--+1-11-
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงกุดขอนแก่น--811112141818112161------5981-231-34---1-1-3-1-25%
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าเขาน้อย10115111110110191111141161111121191148121-10111-1516---5-5-11-5-31%
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าเขาน้อย--916151718181121111------6681-341-45---1-1-4-1-20%
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงดินดำ--14110114115118111122123191181101164111-13141-1516---2-2-14-2-12%
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงดินดำ--121151181121121131141101917191131111-11121-1415---3-3-12-3-20%
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงดินดำ--71714131811016141------4981-121-34---2-2-2-2-50%
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงทุ่งชมพู--4161101616151101101------5781-451-34--+1+1-5125%
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงทุ่งชมพู--1511311418110171911711317141117111-10111-67--+4+4-11458%
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงทุ่งชมพู--1016151511217111181------6481-451-45-----5--
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงทุ่งชมพู--11151819171517181------6081-231-34---1-1-3-1-25%
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงทุ่งชมพู--1316181121911418181------7881-231-45---2-2-3-2-40%
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงนาชุมแสง--5171917181817191------6081-121-34---2-2-2-2-50%
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงนาชุมแสง71171161211161241181321261241361461283121-16171-1617-----17--
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงนาชุมแสง--2171414111313161------308--331-23-1-+1--3--
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงนาชุมแสง--513151911114113181------5881-121-34---2-2-2-2-50%
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงนาชุมแสง--516110171718171131------6381-451-45-----5--
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงนาหว้า--131191231171111161151201251211201200111-121-1516---14-14-2-14-87%
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงนาหว้า--51718131819191--------4971-341-34-----4--
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงนาหว้า--1218191161121919171------8281-121-56---4-4-2-4-66%
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงนาหว้า711214113141719114171------7791-341-45---1-1-4-1-20%
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงนาหว้า--12151415131514131------4181-231-34---1-1-3-1-25%
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงนาหว้า--61111911011017171111251211221139111-121-1314---12-12-2-12-85%
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงนาหว้า--515141131716171141------6181-451-45-----5--
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าในเมือง61181221161281171301281291------19491-11121-1112-----12--
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าในเมือง419114115114161171141191------11291-561-67---1-1-6-1-14%
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าในเมือง------5141811114151------376--441-23-1-+2+1-4134%
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าในเมือง--111716181161151171121------9281-891-56--+3+3-9350%
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงบ้านเรือ413141617121912131------4092-351-23+1-+1+2-5267%
40050224 บ้านเรือภูเวียงบ้านเรือ--31413121112121312151913611--551-23-1-+3+2-5267%
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงบ้านเรือ--21915151418181711511116180111--11-45---4-4-1-4-80%
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงภูเวียง--422502139412731705153418551845------1,05030124346124750---4-4-46-4-8%
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงภูเวียง--7121514131217141------3481-231-23-----3--
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงภูเวียง--33139110031063943115314741404------77422133135123639-+1-5-4-35-4-10%
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าในเมือง--515161311011015181------5281-121-34---2-2-2-2-50%
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าเมืองเก่าพัฒนา--91911011118115111118112112181123111-13141-1415---1-1-14-1-6%
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าเมืองเก่าพัฒนา71121131131121151911811317151121136121--11-1516---15-15-1-15-93%
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าเมืองเก่าพัฒนา2171717161517110181------5991-341-34-----4--
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าเมืองเก่าพัฒนา1171817112171915151------6191-451-45-----5--
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงสงเปือย1519191151111201161121171------12491-671-910---3-3-7-3-30%
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงสงเปือย31411111215171818141------6291-231-45---2-2-3-2-40%
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงสงเปือย--31715151917111171111191251109111-13141-67--+7+7-147100%
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงสงเปือย41817141311311018171------6491-451-45-----5--
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงสงเปือย--4171--615110113141------497--331-34-1---1-3-1-25%
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงหนองกุงเซิน--231231161281241171381301231261161264111-15161-1617---1-1-16-1-5%
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงหนองกุงเซิน--1311111019113117123181101121101136112-241-1415+1--12-11-4-11-73%
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงหนองกุงเซิน--7110110114181715151------6681-341-45---1-1-4-1-20%
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงหนองกุงธนสาร--9117116115113110191191101161201154111-13141-1415---1-1-14-1-6%
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงหนองกุงธนสาร--81121811411219113161------8281-121-56---4-4-2-4-66%
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงหนองกุงธนสาร--------------------------1-12---0+1-+1+2-22-
40050248 บ้านหันภูเวียงหนองกุงธนสาร--618161617111111171------6282--21-45+1--4-3-2-3-60%
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงหว้าทอง--12161617151419161------5582-131-34+1--2-1-3-1-25%
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงหว้าทอง--18111191711411511211611116161125111-13141-1415---1-1-14-1-6%
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงหว้าทอง113121316161411151------3191-451-23--+2+2-5267%
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงหว้าทอง314181515131611111------3691-231-23-----3--
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงหว้าทอง--717131101811012161------5381-341-34-----4--
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านนาฝาย--161911718191151141101516141113111-12131-67--+6+6-13686%
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านนาฝาย------2191311016141------346--221-23-1---1-2-1-33%
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านนาฝาย--2131417131513131------3081-121-23---1-1-2-1-33%
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านโนนคอม--101101191151221231141171------13081-231-910---7-7-3-7-70%
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านโนนคอม--12120117119119124124113181111111178111-12131-1516---3-3-13-3-18%
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านภูผาม่าน------417141615141------3061-231-23-----3--
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านภูผาม่าน--151251241241211191181321------17881-9101-1011---1-1-10-1-9%
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านภูผาม่าน--1191514141716171------4381-341-34-----4--
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านวังสวาบ--111911111312211418113111151191136111-12131-1415---2-2-13-2-13%
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านวังสวาบ--411114111110181161141311117199111-9101-56--+4+4-10467%
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านวังสวาบ--4161618131613171------438--441-34-1-+1--4--
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านห้วยม่วง--261261281281231351331251251311241304112-16181-2021+1--4-3-18-3-14%
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านห้วยม่วง6191161201121221111181211------13591-671-910---3-3-7-3-30%
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านห้วยม่วง--81151111101111131181171------10381-561-67---1-1-6-1-14%
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำกุดธาตุ--612011011618113111118191171251153111-13141-1415---1-1-14-1-6%
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำกุดธาตุ--221231171191221211231211221231141227111-13141-1516---2-2-14-2-12%
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำกุดธาตุ--1011011016115171121191------8981-561-56-----6--
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำกุดธาตุ--181191201271221271241231201191281247112--21-1617+1--16-15-2-15-88%
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำกุดธาตุ--1111111311112117161141101141141132111-231-1415---12-12-3-12-80%
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำกุดธาตุ--2141414141218161------348--221-23-1---1-2-1-33%
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำกุดธาตุ--11181121141151221121201------11481-891-67--+2+2-9229%
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำขนวน--261201161271281311371331311271291305111117191-1718-+1-+1-1916%
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำขนวน--1161418151317141------3881-231-23-----3--
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำขนวน--6111417121314131------3081--11-23---2-2-1-2-66%
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำขนวน--31141101619110112171------7181--11-45---4-4-1-4-80%
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำขนวน------41--11214121------1351-231-12--+1+1-3150%
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำบ้านโคก--10113117171141151161111------10381-451-67---2-2-5-2-28%
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำบ้านโคก--1011014181911019171------6781--11-45---4-4-1-4-80%
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำบ้านโคก--181211181301231351311371------21381-121-1516---14-14-2-14-87%
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านวังสวาบ--1161419161919171------518--331-34-1---1-3-1-25%
120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version.