แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือกุดกว้าง--181191191151111171131221181351321219111-121-1516---14-14-2-14-87%
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือกุดกว้าง--121181121161191161171181------12882--21-910+1--9-8-2-8-80%
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือกุดกว้าง4161619181141231181221------11091-121-67---5-5-2-5-71%
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือกุดกว้าง4171101915151814141------5691-341-34-----4--
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือกุดกว้าง--31313121215110131------3181-231-23-----3--
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือกุดกว้าง113151216121319171------389--111-23-1--1-2-1-2-66%
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือกุดกว้าง--91151711211211619114112113171126112-351-1415+1--11-10-5-10-66%
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือกุดกว้าง--21519161711017151------518--111-34-1--2-3-1-3-75%
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือกุดกว้าง--1015191711418112181618111198111-121-56---4-4-2-4-66%
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือจระเข้--817116119120191161191619171136112-131-1415+1--13-12-3-12-80%
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือจระเข้7191131181161151201211231131141141183122--21-1516+1--15-14-2-14-87%
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือจระเข้--151161271241171191201171------15581--11-910---9-9-1-9-90%
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือจระเข้--11713131616181111------4582--21-34+1--3-2-2-2-50%
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือโนนทอง4161316171711113161------5391-121-34---2-2-2-2-50%
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือโนนทอง513141161131141191131171141161121146121-121-1516---14-14-2-14-87%
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือโนนทอง6191101321171221301201161161361141228121-341-1617---13-13-4-13-76%
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือโนนทอง312161819181516151------5291--11-34---3-3-1-3-75%
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือโนนทอง3111101519110110113191------7092--21-45+1--4-3-2-3-60%
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือโนนทอง518111616141516161------4791--11-34---3-3-1-3-75%
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือโนนทอง21615191511015110181------6092--21-34+1--3-2-2-2-50%
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือโนนทอง512121711018112171131------6691-121-45---3-3-2-3-60%
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือโนนทอง----31101141131161101161------8272-131-56+1--4-3-3-3-50%
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือโนนทอง--21315131111111--------167----1-12-1--1-2---2-100%
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือโนนทัน716110110151411115161------6491-121-45---3-3-2-3-60%
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือโนนทัน--514161111101101111101------678--441-45-1---1-4-1-20%
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือโนนทัน--71411011811118116113118181121125111--11-1415---14-14-1-14-93%
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือโนนทัน2161617171131111111161------7991-121-45---3-3-2-3-60%
40050030 บ้านหว้าหนองเรือโนนทัน--181131371171221291211261451341401302112--21-1617+1--16-15-2-15-88%
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือโนนทัน119141316131716141------4391-231-34---1-1-3-1-25%
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือโนนสะอาด7181181101161161131211261181141291196121-121-1516---14-14-2-14-87%
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือโนนสะอาด31414110171916191111------6391-121-45---3-3-2-3-60%
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือโนนสะอาด--813161617111111191------6182-241-45+1--2-1-4-1-20%
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือโนนสะอาด--81141121141141151181191211201221177111-121-1415---13-13-2-13-86%
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือโนนสะอาด--3171214121417121------318----1-23-1--2-3---3-100%
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือโนนสะอาด31518181914171101121------6691-121-45---3-3-2-3-60%
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือบ้านกง------1118141715161------416----1-34-1--3-4---4-100%
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือบ้านกง51517115121125126122125129161161202121-231-1617---14-14-3-14-82%
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือบ้านกง3131812131511215161------4791--11-34---3-3-1-3-75%
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือบ้านผือ171619116113120181151131171131241171122-131-1516+1--14-13-3-13-81%
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือบ้านผือ--316114116118115181101------9081-121-56---4-4-2-4-66%
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือบ้านผือ--13141191311419111116116151131123111-341-1415---11-11-4-11-73%
40050045 บ้านหาดหนองเรือบ้านเม็ง7191714141719112181------6791-121-45---3-3-2-3-60%
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือบ้านเม็ง------1111311219181131------6661-121-45---3-3-2-3-60%
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือบ้านเม็ง------61141131161131151------7762-131-45+1--3-2-3-2-40%
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือบ้านเม็ง--5181717121515191------4882--21-34+1--3-2-2-2-50%
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือบ้านเม็ง71617114111171131171121------9492-131-56+1--4-3-3-3-50%
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือบ้านเม็ง813141215141613181------4391-231-34---1-1-3-1-25%
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือบ้านเม็ง------411416114113181------5961-121-34---2-2-2-2-50%
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือบ้านเม็ง413161216161515171------4491--11-34---3-3-1-3-75%
40050053 บ้านเม็งหนองเรือบ้านเม็ง--6171151141141161191121251281171173112-131-1617+1--15-14-3-14-82%
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือยางคำ--161251121261221191131191------15282-241-910+1--7-6-4-6-60%
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือยางคำ--31417191715121--------3771-231-23-----3--
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือยางคำ--8115191131131181111221------10981-121-67---5-5-2-5-71%
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือยางคำ--6131715110161111141------6281-121-45---3-3-2-3-60%
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือยางคำ--111712110191819151------6181-121-45---3-3-2-3-60%
40050059 บ้านยางคำหนองเรือยางคำ181241211291271341231251351181231201297122-131-1718+1--16-15-3-15-83%
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือหนองเรือ--261452133413741584180516241805------1,021291-23124245--2-40-42-3-42-93%
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือหนองเรือ3161212121311151413151514112----1-34-1--3-4---4-100%
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือหนองเรือ--13115114110126181171201161161161171112--21-1415+1--14-13-2-13-86%
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือหนองเรือ--21--31--11--5121------135--111-12-1---1-1-1-50%
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือหนองเรือ----61513161313171------3371-231-23-----3--
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือหนองเรือ--2121111151712121------228--221-23-1---1-2-1-33%
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือหนองเรือ31313171111411115141------5192-131-34+1--2-1-3-1-25%
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพขัวเรียง9113118124118118112116191------13791-341-910---6-6-4-6-60%
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพขัวเรียง5114117118115122119117117113116114118712--111-1516-1--14-15-1-15-93%
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพขัวเรียง316181312131514161------4091-231-23-----3--
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพขัวเรียง511415151131171141111131------9792-461-56+1--1--6--
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพขัวเรียง131161101141111151121131161------12091-121-67---5-5-2-5-71%
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพโนนสะอาด--215171811314112151----315991--11-34---3-3-1-3-75%
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพชุมแพ211321321532491552632542612------420141-34112426--1-21-22-4-22-84%
40050074 บ้านชุมแพชุมแพชุมแพ8181171141201201201141131291191291211121-121-1516---14-14-2-14-87%
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพชุมแพ511015112161121811017111111141101121-231-67---4-4-3-4-57%
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพชุมแพ412592632632822682822722933------623191-12113032--1-29-30-2-30-93%
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพชุมแพ--216131617171101141------5581-121-34---2-2-2-2-50%
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพไชยสอ--------------------------1--1---0+1--+1-11-
40050083 บ้านไชยสอชุมแพไชยสอ217181101101917131121------6891-231-45---2-2-3-2-40%
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพไชยสอ--21--21--51314181------246--111-23-1--1-2-1-2-66%
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพไชยสอ213151314171711171------3991-121-23---1-1-2-1-33%
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพไชยสอ715181719161513161------5691-231-34---1-1-3-1-25%
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพนาเพียง715112161101101151131121------909--111-56-1--4-5-1-5-83%
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพนาเพียง8112110191819191618115121151111121-121-67---5-5-2-5-71%
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพนาเพียง6151911317111110151151------8193-141-56+2--4-2-4-2-33%
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพนาเพียง316181213171613171------4591--11-34---3-3-1-3-75%
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพนาเพียง141917161121141121101111------9591-231-56---3-3-3-3-50%
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพนาเพียง101111141511011415161111616181106121-121-67---5-5-2-5-71%
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพนาหนองทุ่ม--311211181231371211241201301241261275111-341-1617---13-13-4-13-76%
40050095 บ้านโนนโกชุมแพนาหนองทุ่ม--91151171141221211151241------13781-121-910---8-8-2-8-80%
40050096 บ้านวังยาวชุมแพนาหนองทุ่ม--271241231311331231281341231261231295112-351-1617+1--13-12-5-12-70%
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพนาหนองทุ่ม--3121215111515161------2981--11-23---2-2-1-2-66%
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพโนนสะอาด--251422522652842963692822------515161124112426---22-22-4-22-84%
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพโนนสะอาด--21101817181141171111------7781-231-45---2-2-3-2-40%
40050101 บ้านโนนลานชุมแพโนนสะอาด--51714141121715161------5081-231-34---1-1-3-1-25%
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพโนนหัน--121211151131191241261181241141201206111--11-1516---15-15-1-15-93%
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพโนนหัน--5151517171816181------5181-231-34---1-1-3-1-25%
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพโนนอุดม--131121111916191161121------8881-341-56---2-2-4-2-33%
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพโนนอุดม--111181101161121121111121161171161151111-121-1415---13-13-2-13-86%
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพโนนอุดม11111161111719161111121------8491--11-56---5-5-1-5-83%
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพวังหินลาด--12171111711711218191718181106111-121-67---5-5-2-5-71%
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพวังหินลาด--51718181917110181------6281-121-45---3-3-2-3-60%
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพวังหินลาด--617110121911114151------5481-231-34---1-1-3-1-25%
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพวังหินลาด--131151191211181231181141131251171196113-361-1516+2--12-10-6-10-62%
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพวังหินลาด--1311111219113111191131------9181-231-56---3-3-3-3-50%
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพวังหินลาด--121519171161141191111------9381-121-56---4-4-2-4-66%
40050114 บ้านธาตุชุมแพหนองเขียด--1018110116115118110113115171131135111-121-1415---13-13-2-13-86%
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพหนองเขียด--22181171201151221231161221211211207111-341-1516---12-12-4-12-75%
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพหนองเขียด--221261211211381271141191------18881-451-1011---6-6-5-6-54%
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพหนองเขียด----------------71------71--221-12-1-+1--2--
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพหนองไผ่----------------31------31--111-12-1---1-1-1-50%
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพหนองไผ่151201281271261522582381311------295111-121-1617---15-15-2-15-88%
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพหนองไผ่60211441064150415442106184518451664------1,328381247135761--1-53-54-7-54-88%
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพหนองไผ่711117113151914151161------7791-121-45---3-3-2-3-60%
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพหนองไผ่--19110112121112171191211------12181-231-89---6-6-3-6-66%
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพหนองไผ่--1011319181161819141------7781-231-45---2-2-3-2-40%
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพหนองไผ่711411511111511611519119115171201163123-361-1516+2--12-10-6-10-62%
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพหนองไผ่41131271151161221181161261181141121201121-121-1617---15-15-2-15-88%
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพหนองเสาเล้า--1016181818114181211------8381-121-56---4-4-2-4-66%
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพหนองเสาเล้า--811919115117112191111------10081-121-56---4-4-2-4-66%
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพหนองเสาเล้า------415141713171------3061--11-23---2-2-1-2-66%
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพหนองเสาเล้า--3131415161719151------4281--11-34---3-3-1-3-75%
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพหนองเสาเล้า101916151613110151101--01--68101-231-45---2-2-3-2-40%
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูซำยาง51711171517110111171------609--111-34-1--2-3-1-3-75%
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูซำยาง--8191611211111217181------7381-231-45---2-2-3-2-40%
40050136 บ้านซำยางสีชมพูซำยาง--1511811818161121271241------12881-231-910---7-7-3-7-70%
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูดงลาน--161181191171201331241171131161151208111-121-1516---14-14-2-14-87%
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูดงลาน--141151221161251181151131------13881-341-910---6-6-4-6-60%
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูดงลาน--341321291271351221231341121251221295112--21-1718+1--17-16-2-16-88%
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูดงลาน--9111110120121123119191------1228----1-89-1--8-9---9-100%
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูนาจาน--121141111419113114181------8582--21-56+1--5-4-2-4-66%
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูนาจาน--181121141161271111181291161231191203112--21-1516+1--15-14-2-14-87%
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูนาจาน--13112141911819181141------8781-231-56---3-3-3-3-50%
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูนาจาน711011215171319111141------6891-121-45---3-3-2-3-60%
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูนาจาน--251191161131181201201301------16181-121-910---8-8-2-8-80%
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูบริบูรณ์------7171111917171------4861-231-34---1-1-3-1-25%
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูบริบูรณ์--1211411219115113181101------9381-121-56---4-4-2-4-66%
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูบริบูรณ์--10115151911211817141------8082-131-45+1--3-2-3-2-40%
40050151 บ้านผาขามสีชมพูบริบูรณ์--371442361542361582411361------342111-231-1819---16-16-3-16-84%
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูบริบูรณ์--1111411418110112110181------8781-231-56---3-3-3-3-50%
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูบ้านใหม่--6151317191614131------4381-121-34---2-2-2-2-50%
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูบ้านใหม่617121512191717141------4991-121-34---2-2-2-2-50%
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูบ้านใหม่--371301381361351411431421151231241364111--1112426--1-24-25-1-25-96%
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูภูห่าน5131215131615112161------4791-231-34---1-1-3-1-25%
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูภูห่าน--15118121116118115116116111115161167111-341-1516---12-12-4-12-75%
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูภูห่าน--9191121911117161131------7681-121-45---3-3-2-3-60%
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูวังเพิ่ม--31101391401562451411572311281141364131--1112325--1-23-24-1-24-96%
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูวังเพิ่ม3181719161101816181------6592--21-45+1--4-3-2-3-60%
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูวังเพิ่ม--15191131121241161181201------12781-231-910---7-7-3-7-70%
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูวังเพิ่ม11181111917131513151------6291-341-45---1-1-4-1-20%
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูวังเพิ่ม5114161111171171171181181------12391--11-910---9-9-1-9-90%
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูวังเพิ่ม------51214191--91------295--111-23-1--1-2-1-2-66%
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูวังเพิ่ม----11181619110112171------6371-121-45---3-3-2-3-60%
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศรีสุข--171281261321241321241181------20181-121-1011---9-9-2-9-81%
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศรีสุข--101151161131151141281281------13981-231-910---7-7-3-7-70%
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศรีสุข--318110191517110161------588----1-34-1--3-4---4-100%
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศรีสุข--131201151201271251281211181131131213112--21-1516+1--15-14-2-14-87%
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศรีสุข--1411811711212512311812111318181177112-351-1516+1--12-11-5-11-68%
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศรีสุข--11118119114191121151111------10982-241-67+1--4-3-4-3-42%
40050175 บ้านป่านสีชมพูสีชมพู3110141816161715171------5691-121-34---2-2-2-2-50%
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูสีชมพู--518181181211191171301------12681-121-910---8-8-2-8-80%
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูสีชมพู--81101131171191131141181------11281-341-67---3-3-4-3-42%
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูสีชมพู--81511217110112119181------818--111-56-1--4-5-1-5-83%
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูสีชมพู--141181141191281171161241------15081--11-910---9-9-1-9-90%
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูหนองแดง--91717151517113191------6281--11-45---4-4-1-4-80%
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูหนองแดง--4171418141416191------4681-341-34-----4--
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูหนองแดง--101191181151181191191141------13281-121-910---8-8-2-8-80%
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูหนองแดง--141917115119118191191101181121150111-341-1415---11-11-4-11-73%
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูหนองแดง--5151121618114141101------6481-121-45---3-3-2-3-60%
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงกุดขอนแก่น--151141121131161231111201------12481-121-89---7-7-2-7-77%
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงกุดขอนแก่น--10114191711019141131------7682-131-45+1--3-2-3-2-40%
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงกุดขอนแก่น--51314181101713151------4582-241-34+1--1--4--
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงกุดขอนแก่น--1215111131221111151121------9181-121-56---4-4-2-4-66%
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงกุดขอนแก่น--------------------------1--1---0+1--+1-11-
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงกุดขอนแก่น--71316191121619171------5981-121-34---2-2-2-2-50%
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าเขาน้อย311211019110111116113114151191111133121-121-1516---14-14-2-14-87%
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าเขาน้อย--7191919112112171121------7781-231-45---2-2-3-2-40%
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงดินดำ--201151191101211251191141221111191195111-11121-1516---4-4-12-4-25%
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงดินดำ--21115112113116110111113111161131141111-121-1415---13-13-2-13-86%
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงดินดำ--31419181614151101------4981-121-34---2-2-2-2-50%
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงทุ่งชมพู--101614161101816151------5581-451-34--+1+1-5125%
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงทุ่งชมพู--1419112181911711418116141101121111-121-1415---13-13-2-13-86%
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงทุ่งชมพู--414112161111816181------5982-131-34+1--2-1-3-1-25%
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงทุ่งชมพู--61101815161812181------5381-231-34---1-1-3-1-25%
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงทุ่งชมพู--91121101131818181121------8082-241-45+1--2-1-4-1-20%
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงนาชุมแสง--716110191719110161------648--111-45-1--3-4-1-4-80%
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงนาชุมแสง81181191211181301251191171401431281286121-671-1617---10-10-7-10-58%
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงนาชุมแสง--5151114141716141------368--111-23-1--1-2-1-2-66%
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงนาชุมแสง--61101121611418113171------768--111-45-1--3-4-1-4-80%
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงนาชุมแสง--915191718114171111------7081-121-45---3-3-2-3-60%
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงนาหว้า--271241111201181181251311191221191234111-121-1516---14-14-2-14-87%
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงนาหว้า311113191101141116181------6592-351-45+1--1--5--
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงนาหว้า--8118114110113181121231------10681-121-67---5-5-2-5-71%
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงนาหว้า61131416181131518191------7291-451-45-----5--
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงนาหว้า--31815151413112141------4481-121-34---2-2-2-2-50%
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงนาหว้า--91101101718110115161151181241132111-231-1415---12-12-3-12-80%
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงนาหว้า--711217161711419161------6881-231-45---2-2-3-2-40%
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าในเมือง3171201181241271241231391------18592--21-1112+1--11-10-2-10-83%
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าในเมือง617115151141111171111181------10492-131-67+1--5-4-3-4-57%
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าในเมือง------9110141518161------426--221-34-1--1-2-2-2-50%
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าในเมือง--81101141191181121171191------11781--11-67---6-6-1-6-85%
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงบ้านเรือ417181219121316141------4591-231-34---1-1-3-1-25%
40050224 บ้านเรือภูเวียงบ้านเรือ--31313121214151--71913141103-141-34+2--2--4--
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงบ้านเรือ--413161718161717161611117111--111-45-1--3-4-1-4-80%
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงภูเวียง--472652158415441895184516241574------1,116302-35135054+1-3-47-49-5-49-90%
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงภูเวียง--21513131714111141------3981-231-23-----3--
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงภูเวียง--47260282210931374129312431163------804222-35123639+1-2-33-34-5-34-87%
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าในเมือง--41211019141916161------5081-231-34---1-1-3-1-25%
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าเมืองเก่าพัฒนา--51121611511111511311511416151117111-121-67---5-5-2-5-71%
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าเมืองเก่าพัฒนา1211111211819118113111110118112131147121--11-1516---15-15-1-15-93%
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าเมืองเก่าพัฒนา618151711011118112141------7191-341-45---1-1-4-1-20%
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าเมืองเก่าพัฒนา617112110181815112151------7391-121-45---3-3-2-3-60%
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงสงเปือย--121131201141121171201161------12481-121-89---7-7-2-7-77%
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงสงเปือย7181518151716171111------6491-121-45---3-3-2-3-60%
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงสงเปือย--515191811017111171241231251134111-451-1314---9-9-5-9-64%
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงสงเปือย914131141101617111161------709--331-45-1--1-2-3-2-40%
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงสงเปือย--21615110191415151------4681--11-34---3-3-1-3-75%
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงหนองกุงเซิน--161251191171401241311291211181191259112--21-1617+1--16-15-2-15-88%
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงหนองกุงเซิน--101911311412318110112116181121135112-241-1415+1--12-11-4-11-73%
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงหนองกุงเซิน--101111101716151151131------778--111-45-1--3-4-1-4-80%
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงหนองกุงธนสาร--1811511319191131131111111251111148111-121-1415---13-13-2-13-86%
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงหนองกุงธนสาร--611211311111514116151------8281-121-56---4-4-2-4-66%
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงหนองกุงธนสาร----------1121--31------631-121-12-----2--
40050248 บ้านหันภูเวียงหนองกุงธนสาร--719181101111714161------6282--21-45+1--4-3-2-3-60%
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงหว้าทอง--61513131101618131------4481-121-34---2-2-2-2-50%
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงหว้าทอง--11110117115113115112118171101101138112-131-1415+1--13-12-3-12-80%
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงหว้าทอง212161614111515161------3792--21-23+1--2-1-2-1-33%
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงหว้าทอง514151415121114131------3391-231-23-----3--
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงหว้าทอง--311019111121615171------5381-231-34---1-1-3-1-25%
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านนาฝาย--211161161151131101111151715181137111-341-1415---11-11-4-11-73%
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านนาฝาย--------716121--71------2241-121-23---1-1-2-1-33%
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านนาฝาย--4161414131317141------3581-121-23---1-1-2-1-33%
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านโนนคอม--121131191221131191131291------14081-231-910---7-7-3-7-70%
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านโนนคอม--141201221271261141161131171111171197111-341-1516---12-12-4-12-75%
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านภูผาม่าน--1121414141214121------238--331-23-1-+1--3--
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านภูผาม่าน--221241211171211301291211------18581-341-1011---7-7-4-7-63%
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านภูผาม่าน--7121317151519131------4181-121-34---2-2-2-2-50%
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านวังสวาบ--1111212211218110191151161211111147112-241-1415+1--12-11-4-11-73%
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านวังสวาบ--3112111191161161111811214191111111--11-67---6-6-1-6-85%
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านวังสวาบ--81912171518181--------4773-141-34+2--2--4--
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านห้วยม่วง--261301251341321261421321221281291326112--21-1920+1--19-18-2-18-90%
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านห้วยม่วง9115191211131181221141171------13891-121-910---8-8-2-8-80%
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านห้วยม่วง--316112110117115191141------8681-231-56---3-3-3-3-50%
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำกุดธาตุ--11116181141121181191141221261201180112-131-1415+1--13-12-3-12-80%
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำกุดธาตุ--191221231211231221191271151181161225113-141-1617+2--15-13-4-13-76%
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำกุดธาตุ--916110171121171131131------8782-241-56+1--3-2-4-2-33%
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำกุดธาตุ--20123121125120122113130115130151224112-131-1516+1--14-13-3-13-81%
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำกุดธาตุ--13191201617116118114115114181140111-231-1415---12-12-3-12-80%
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำกุดธาตุ--5151313171716151------418--111-34-1--2-3-1-3-75%
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำกุดธาตุ--101151141241131221151161------12982-241-910+1--7-6-4-6-60%
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำขนวน--171241261291401311221281331341291313111-121-1819---17-17-2-17-89%
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำขนวน--2121512171517161------3681-231-23-----3--
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำขนวน--4141214131318141------3281--11-23---2-2-1-2-66%
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำขนวน--816191111101717171------6581--11-45---4-4-1-4-80%
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำขนวน--2111312161613141------2781--11-23---2-2-1-2-66%
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำบ้านโคก--17171131161151131131131------10781-231-67---4-4-3-4-57%
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำบ้านโคก--5151911311116113191------7181--11-45---4-4-1-4-80%
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำบ้านโคก--201221261301301381311331------23081-121-1516---14-14-2-14-87%
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#รร.สาขา
ภูผาม่านวังสวาบ--6114161101101815171------668--111-45-1--3-4-1-4-80%
120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version.