แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือกุดกว้าง--81201191211151111171161351221171201111-121-1516---14-14-2-14-87%
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือกุดกว้าง--91121171131161181171171------1198----1-67-1--6-7---7-100%
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือกุดกว้าง3141717110181141221181------9391-121-56---4-4-2-4-66%
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือกุดกว้าง216171918151518141------5491-341-34-----4--
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือกุดกว้าง--1131313111214171------248--221-23-1---1-2-1-33%
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือกุดกว้าง--2131512161213181------318--111-23-1--1-2-1-2-66%
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือกุดกว้าง--911011518113111117191121101121126112-351-1415+1--11-10-5-10-66%
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือกุดกว้าง--101213181617110171------5381-121-34---2-2-2-2-50%
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือกุดกว้าง--171101511017114181121717171104111-121-67---5-5-2-5-71%
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือจระเข้----911311711812411412619118171155103-141-1415+2--13-11-4-11-73%
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือจระเข้3181111171191191151191201141151131173122--21-1516+1--15-14-2-14-87%
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือจระเข้--91181291251251171211201------16481--11-910---9-9-1-9-90%
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือจระเข้--8111813141616181------4482--21-34+1--3-2-2-2-50%
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือโนนทอง2151614161717111131------5191-121-34---2-2-2-2-50%
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือโนนทอง214161151191141161211151151211141162121-231-1516---13-13-3-13-81%
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือโนนทอง7191111241311161221291201321181191238121-341-1617---13-13-4-13-76%
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือโนนทอง414121719191815161------549----1-34-1--3-4---4-100%
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือโนนทอง2171211615191101101131------7492--21-45+1--4-3-2-3-60%
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือโนนทอง514191115161415161------459----1-34-1--3-4---4-100%
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือโนนทอง11516171917113151101------6392--21-45+1--4-3-2-3-60%
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือโนนทอง3141213161918112171------5491-121-34---2-2-2-2-50%
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือโนนทอง--2121916114113116171------6982-241-45+1--2-1-4-1-20%
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือโนนทอง--2121--5131111111------157----1-12-1--1-2---2-100%
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือโนนทัน2110191121111515112151------7191-121-45---3-3-2-3-60%
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือโนนทัน--9151216110110181111------618--441-45-1---1-4-1-20%
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือโนนทัน717191511011611218116181161181132121-121-1415---13-13-2-13-86%
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือโนนทัน913171616171131111111------7391-121-45---3-3-2-3-60%
40050030 บ้านหว้าหนองเรือโนนทัน--191181191391211221301221371381441309112--21-1617+1--16-15-2-15-88%
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือโนนทัน411191412161317161------429----1-34-1--3-4---4-100%
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือโนนสะอาด111118119191161161131211131251181170121-121-1516---14-14-2-14-87%
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือโนนสะอาด5131417110171816171------5791-121-34---2-2-2-2-50%
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือโนนสะอาด--218141617171111111------5682-241-34+1--1--4--
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือโนนสะอาด--6181111111141151161181201301221171111-121-1415---13-13-2-13-86%
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือโนนสะอาด--5121712151214171------348----1-23-1--2-3---3-100%
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือโนนสะอาด51415111181914181101------6491-121-45---3-3-2-3-60%
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือบ้านกง------715181416161------366----1-23-1--2-3---3-100%
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือบ้านกง71817120118121127126123161241281215121-121-1617---15-15-2-15-88%
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือบ้านกง3121217121315114141------4291--11-34---3-3-1-3-75%
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือบ้านผือ611719111115114120191151131121171158121-121-1516---14-14-2-14-87%
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือบ้านผือ--516110115114118112181------8881-231-56---3-3-3-3-50%
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือบ้านผือ--14115191221411619113161141161138111-341-1415---11-11-4-11-73%
40050045 บ้านหาดหนองเรือบ้านเม็ง7151918141416191111------6391-121-45---3-3-2-3-60%
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือบ้านเม็ง------911311511119191------6661-121-45---3-3-2-3-60%
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือบ้านเม็ง------9171131131161131------7162-241-45+1--2-1-4-1-20%
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือบ้านเม็ง--2161916171215151------4282--21-34+1--3-2-2-2-50%
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือบ้านเม็ง5161616114112171121161------8492-131-56+1--4-3-3-3-50%
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือบ้านเม็ง319131512141516131------4091-231-23-----3--
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือบ้านเม็ง------1215113171131131------6361-121-45---3-3-2-3-60%
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือบ้านเม็ง514131713151615151------4391--11-34---3-3-1-3-75%
40050053 บ้านเม็งหนองเรือบ้านเม็ง--417191131151141151211281251251176112-131-1415+1--13-12-3-12-80%
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือยางคำ--181161291111261231181111------15283-251-910+2--7-5-5-5-50%
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือยางคำ--5131415191716121------4181-231-34---1-1-3-1-25%
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือยางคำ419181161111121141191101------1039--111-67-1--5-6-1-6-85%
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือยางคำ--61615161611116191------558--111-34-1--2-3-1-3-75%
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือยางคำ--811216121101818191------638--111-45-1--3-4-1-4-80%
40050059 บ้านยางคำหนองเรือยางคำ61241231231291281361241241211291181285122-131-1718+1--16-15-3-15-83%
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือหนองเรือ--171462107314041454165419251654------977271-23124144--2-39-41-3-41-93%
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือหนองเรือ21416121213131115151121314812----1-34-1--3-4---4-100%
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือหนองเรือ--181161181151111251101171151191151179112--21-1516+1--15-14-2-14-87%
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือหนองเรือ--11--2131--11--51------125--111-12-1---1-1-1-50%
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือหนองเรือ------614131513131------2461-231-23-----3--
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือหนองเรือ--3111211111415121------198--221-12-1-+1--2--
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือหนองเรือ91313131711114111151------5691-121-34---2-2-2-2-50%
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพขัวเรียง81211181171241211181131161------15691-341-1011---7-7-4-7-63%
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพขัวเรียง1118112119118115124118117117120112119112--111-1516-1--14-15-1-15-93%
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพขัวเรียง113151813121416141------3691-231-23-----3--
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพขัวเรียง316111110161131181161111------9492-461-56+1--1--6--
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพขัวเรียง22191161111141141131141111------12491-121-910---8-8-2-8-80%
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพโนนสะอาด--415151817112141111------568----1-34-1--3-4---4-100%
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพชุมแพ141261351411542471582672522------394131-34112426--1-21-22-4-22-84%
40050074 บ้านชุมแพชุมแพชุมแพ11171101151141201221191161201271291210121-121-1516---14-14-2-14-87%
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพชุมแพ6111111171121711319110111141111112121-231-67---4-4-3-4-57%
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพชุมแพ311522642712632852732782672------584171-12112931--1-28-29-2-29-93%
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพชุมแพ--71215141517151101------4581-121-34---2-2-2-2-50%
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพไชยสอ--------------------------1--1---0+1--+1-11-
40050083 บ้านไชยสอชุมแพไชยสอ21817191101101916131------6491-121-45---3-3-2-3-60%
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพไชยสอ----21--21--316121------155--111-12-1---1-1-1-50%
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพไชยสอ--21315131417151--------2971-121-23---1-1-2-1-33%
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพไชยสอ717151917181814131------5891-121-34---2-2-2-2-50%
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพนาเพียง121715191719191141131------859--111-56-1--4-5-1-5-83%
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพนาเพียง91911219181918191812171171107121-121-67---5-5-2-5-71%
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพนาเพียง6161611011216113111151------7593-141-45+2--3-1-4-1-20%
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพนาเพียง213161713141715131------4091--11-23---2-2-1-2-66%
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพนาเพียง61141917161121141121101------9091-231-56---3-3-3-3-50%
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพนาเพียง71911011614191141516161415195121-121-56---4-4-2-4-66%
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพนาหนองทุ่ม--201301221171241381211261231141311266111-341-1617---13-13-4-13-76%
40050095 บ้านโนนโกชุมแพนาหนองทุ่ม--131101141181151221221161------13081-121-910---8-8-2-8-80%
40050096 บ้านวังยาวชุมแพนาหนองทุ่ม--241291291231321361251271271341221308113-251-1718+2--15-13-5-13-72%
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพนาหนองทุ่ม--212121--51115151------2271--11-23---2-2-1-2-66%
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพโนนสะอาด--241412622572712862963732------510161135112426---21-21-5-21-80%
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพโนนสะอาด--2161111818171141171------7382-241-45+1--2-1-4-1-20%
40050101 บ้านโนนลานชุมแพโนนสะอาด--31717151411117151------4981-231-34---1-1-3-1-25%
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพโนนหัน--111111201141131211241241151181251196111--11-1516---15-15-1-15-93%
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพโนนหัน--9151614171719141------5181-231-34---1-1-3-1-25%
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพโนนอุดม--711211211211016191161------8482-351-56+1--2-1-5-1-16%
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพโนนอุดม--6110118110116113112110117191161137111-121-1415---13-13-2-13-86%
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพโนนอุดม6117111171918110171111------869----1-56-1--5-6---6-100%
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพวังหินลาด--151111911117117113171918161113111-121-67---5-5-2-5-71%
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพวังหินลาด--616171101919171101------6481-121-45---3-3-2-3-60%
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพวังหินลาด--216181101219110141------5181-231-34---1-1-3-1-25%
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพวังหินลาด--16113114118121118122118123114191186111-341-1516---12-12-4-12-75%
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพวังหินลาด1018114112112111114114191------10491--11-67---6-6-1-6-85%
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพวังหินลาด--1211115110191171151201------9981-121-56---4-4-2-4-66%
40050114 บ้านธาตุชุมแพหนองเขียด--1311319110116114117110161121151135111-121-1415---13-13-2-13-86%
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพหนองเขียด--81231151171201161241221221181201205111-341-1516---12-12-4-12-75%
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพหนองเขียด--101231261211221361261141------17881-451-1011---6-6-5-6-54%
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพหนองเขียด----------------------------22---0--+2+2-22-
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพหนองไผ่----------------------------11---0--+1+1-11-
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพหนองไผ่81191251321251271562632371------292111-121-1516---14-14-2-14-87%
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพหนองไผ่5929031315159416441654221618851765------1,353382259135862+1-1-53-53-9-53-85%
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพหนองไผ่316110151121611014151------6191-121-45---3-3-2-3-60%
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพหนองไผ่--14121111112121113181191------11981-231-67---4-4-3-4-57%
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพหนองไผ่--4110113191811618191------7781-231-45---2-2-3-2-40%
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพหนองไผ่8110114114111116113114111181161151150121-341-1516---12-12-4-12-75%
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพหนองไผ่6181151271161151221171151161241161197121-121-1516---14-14-2-14-87%
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพหนองเสาเล้า--511117181719114181------6981-121-45---3-3-2-3-60%
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพหนองเสาเล้า--13111119110114117112191------10581-121-67---5-5-2-5-71%
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพหนองเสาเล้า------414151416131------2661--11-23---2-2-1-2-66%
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพหนองเสาเล้า--2141414151617191------4181--11-34---3-3-1-3-75%
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพหนองเสาเล้า81111914151613110151----4165101-231-45---2-2-3-2-40%
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูซำยาง51618141717181101121------679--111-45-1--3-4-1-4-80%
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูซำยาง--719181511211218171------6881-231-45---2-2-3-2-40%
40050136 บ้านซำยางสีชมพูซำยาง--911511511818161121261------10981-231-67---4-4-3-4-57%
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูดงลาน--12115116121117120131120115191121188111-121-1516---14-14-2-14-87%
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูดงลาน--131161131231151251171151------13781-341-910---6-6-4-6-60%
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูดงลาน--291321321301271351231231261311121300112--21-1718+1--17-16-2-16-88%
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูดงลาน--14110111181201211251191------1288----1-910-1--9-10---10-100%
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูนาจาน--13112113111141101131141------9082--21-56+1--5-4-2-4-66%
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูนาจาน--201171121141161281111191231261181204112--21-1516+1--15-14-2-14-87%
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูนาจาน--911211114110116110181------8081-231-45---2-2-3-2-40%
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูนาจาน317191111517121121101------6691-121-45---3-3-2-3-60%
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูนาจาน--211241191171141191201211------15581-121-910---8-8-2-8-80%
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูบริบูรณ์------9181611317171------5061-231-34---1-1-3-1-25%
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูบริบูรณ์--1211211511218115112171------9381-121-56---4-4-2-4-66%
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูบริบูรณ์--8191151518112118171------8282-131-56+1--4-3-3-3-50%
40050151 บ้านผาขามสีชมพูบริบูรณ์--502371481351542351602431------362111-23111921--1-17-18-3-18-85%
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูบริบูรณ์--811111511419110112191------8881-231-56---3-3-3-3-50%
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูบ้านใหม่--5161511151916141------4181-121-34---2-2-2-2-50%
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูบ้านใหม่716171315121617151------4891-121-34---2-2-2-2-50%
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูบ้านใหม่--452351291391361361391441241371121376121--1112426--1-24-25-1-25-96%
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูภูห่าน3161413151316151121------479--221-34-1--1-2-2-2-50%
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูภูห่าน--21115119121115119119118115115191186111-231-1516---13-13-3-13-81%
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูภูห่าน--131101811011111116161------758--111-45-1--3-4-1-4-80%
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูวังเพิ่ม--5171231421401552431381261291321340122--21-2122+1--21-20-2-20-90%
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูวังเพิ่ม4181815181611017161------6292--21-45+1--4-3-2-3-60%
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูวังเพิ่ม--141141121141141241171181------12781-231-910---7-7-3-7-70%
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูวังเพิ่ม3111181817171215131------549--331-34-1---1-3-1-25%
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูวังเพิ่ม7191151101131181151171181------12291--11-910---9-9-1-9-90%
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูวังเพิ่ม------3151214191--------235--111-23-1--1-2-1-2-66%
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูวังเพิ่ม121614171716191101121------7391-121-45---3-3-2-3-60%
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศรีสุข--211231371301321301351251------23381-121-1112---10-10-2-10-83%
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศรีสุข--151101141161131151141281------12582-351-910+1--6-5-5-5-50%
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศรีสุข--613181101614161101------5381-121-34---2-2-2-2-50%
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศรีสุข--13114120115121127124128112191181201112--21-1516+1--15-14-2-14-87%
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศรีสุข--12115118118113123120117191161121173112-351-1516+1--12-11-5-11-68%
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศรีสุข--22111119117114191121151------11982-241-67+1--4-3-4-3-42%
40050175 บ้านป่านสีชมพูสีชมพู216191518121712141------459--111-34-1--2-3-1-3-75%
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูสีชมพู--919112181181211181171------11281-121-67---5-5-2-5-71%
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูสีชมพู--121111131141221201161141------12281-341-89---5-5-4-5-55%
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูสีชมพู--101814112171111131191------848--111-56-1--4-5-1-5-83%
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูสีชมพู--151141171141211261161171------14081--11-910---9-9-1-9-90%
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูหนองแดง--1011017171515171121------6381--11-45---4-4-1-4-80%
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูหนองแดง--6151515181514151------4381-341-34-----4--
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูหนองแดง--151101171191161191191181------13381-121-910---8-8-2-8-80%
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูหนองแดง--1911511017115119116191161171101153111-341-1415---11-11-4-11-73%
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูหนองแดง--7151411215110114141------618--111-45-1--3-4-1-4-80%
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงกุดขอนแก่น--121201171121151161231101------12581-231-910---7-7-3-7-70%
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงกุดขอนแก่น--11111113191811019151------7682-131-45+1--3-2-3-2-40%
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงกุดขอนแก่น--61314151711017131------4582-241-34+1--1--4--
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงกุดขอนแก่น--711114112151241111161------9081-231-56---3-3-3-3-50%
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงกุดขอนแก่น--------------------------1--1---0+1--+1-11-
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงกุดขอนแก่น--111114161911116191------5781-121-34---2-2-2-2-50%
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าเขาน้อย611011311019110112116113118114161137121-121-1516---14-14-2-14-87%
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าเขาน้อย--515191819112111171------6681-231-45---2-2-3-2-40%
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงดินดำ--141151171191111221241211101121211186111-11121-1516---4-4-12-4-25%
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงดินดำ--1712111511211311411011116191111139111-121-1415---13-13-2-13-86%
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงดินดำ--71414110191614151------4981-231-34---1-1-3-1-25%
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงทุ่งชมพู--71916141511019171------578--441-34-1-+1--4--
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงทุ่งชมพู--131131101111719118114141131161128111-121-1415---13-13-2-13-86%
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงทุ่งชมพู--61414112161918161------5581-121-34---2-2-2-2-50%
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงทุ่งชมพู--51811018151719131------5581-231-34---1-1-3-1-25%
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงทุ่งชมพู--8191111101131917191------7681-231-45---2-2-3-2-40%
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงนาชุมแสง--61917191817191111------6681-121-45---3-3-2-3-60%
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงนาชุมแสง131161191151221171311251211451291381291121-671-1617---10-10-7-10-58%
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงนาชุมแสง--8151511141417161------408--111-23-1--1-2-1-2-66%
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงนาชุมแสง--31611011216115181131------7381-121-45---3-3-2-3-60%
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงนาชุมแสง--411017181918114171------6781-121-45---3-3-2-3-60%
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงนาหว้า--191261181101191191181261201281151218111-121-1516---14-14-2-14-87%
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงนาหว้า--719131911011211161------5782-351-34+1--+1-5125%
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงนาหว้า--81911511418113171111------8581-121-56---4-4-2-4-66%
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงนาหว้า111511215171711317181------7591-451-45-----5--
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงนาหว้า--61318151514131131------4781-121-34---2-2-2-2-50%
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงนาหว้า--1111011011017181101151191191171136111-231-1415---12-12-3-12-80%
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงนาหว้า--716113171618114191------708--111-45-1--3-4-1-4-80%
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าในเมือง121151181241171271271291241------19392--21-1112+1--11-10-2-10-83%
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าในเมือง219115115141161121181111------10292-131-67+1--5-4-3-4-57%
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าในเมือง------7181101414181------416--221-34-1--1-2-2-2-50%
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าในเมือง--818191151181171121171------10481--11-67---6-6-1-6-85%
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงบ้านเรือ312181812191213161------4391-231-34---1-1-3-1-25%
40050224 บ้านเรือภูเวียงบ้านเรือ--412141212121415171116139113-141-23+2--1+1-4134%
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงบ้านเรือ--814141517171718161121617411--111-45-1--3-4-1-4-80%
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงภูเวียง--402602116316241524185518451604------1,059292-35124851+1-2-45-46-5-46-90%
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงภูเวียง--1141514131714191------3781-231-23-----3--
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงภูเวียง--25164210438721123144412731233------786212-35123740+1-2-34-35-5-35-87%
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าในเมือง--21613110191318161------4781-231-34---1-1-3-1-25%
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าเมืองเก่าพัฒนา--71711216114112119113161121131121111-121-1415---13-13-2-13-86%
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าเมืองเก่าพัฒนา1211511311311711011911319111191181159121--11-1516---15-15-1-15-93%
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าเมืองเก่าพัฒนา617171616110111181121------7391-341-45---1-1-4-1-20%
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าเมืองเก่าพัฒนา81819112181916161131------7991-231-45---2-2-3-2-40%
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงสงเปือย--91121131221151121171211------12181-121-89---7-7-2-7-77%
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงสงเปือย4191121619151715171------6491-121-45---3-3-2-3-60%
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงสงเปือย--8151511017111171101231161231125111-451-1314---9-9-5-9-64%
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงสงเปือย618141311311018171111------709--331-45-1--1-2-3-2-40%
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงสงเปือย----4161411011014151------4371--11-34---3-3-1-3-75%
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงหนองกุงเซิน--211141281231171411291311181231211266112--21-1617+1--16-15-2-15-88%
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงหนองกุงเซิน--1111011111211512418110111191151136112-241-1415+1--12-11-4-11-73%
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงหนองกุงเซิน--131101141101715151151------798--111-45-1--3-4-1-4-80%
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงหนองกุงธนสาร--15117115114191101181131201161111158111-121-1415---13-13-2-13-86%
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงหนองกุงธนสาร--1318113112111115151151------9281-121-56---4-4-2-4-66%
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงหนองกุงธนสาร------------1121--------321-121-12-----2--
40050248 บ้านหันภูเวียงหนองกุงธนสาร--71719181911117141------6282--21-45+1--4-3-2-3-60%
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงหว้าทอง--61516141311016181------4881-121-34---2-2-2-2-50%
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงหว้าทอง--1311119117115111116112110111171132112-131-1415+1--13-12-3-12-80%
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงหว้าทอง212121616141115151------3392--21-23+1--2-1-2-1-33%
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงหว้าทอง218151514171211141------3891-231-23-----3--
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงหว้าทอง--813110191111316151------5581-231-34---1-1-3-1-25%
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านนาฝาย--12121181131131131101111317181119111-341-67---3-3-4-3-42%
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านนาฝาย------71111016141--------2851-121-23---1-1-2-1-33%
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านนาฝาย--2131613151313171------3281-121-23---1-1-2-1-33%
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านโนนคอม--81151141221221131181131------12581-231-910---7-7-3-7-70%
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านโนนคอม--171131201211251241141141111101171186111-341-1516---12-12-4-12-75%
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านภูผาม่าน----11715151513141------307--331-23-1-+1--3--
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านภูผาม่าน--211211251221181201281291------18481-341-1011---7-7-4-7-63%
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านภูผาม่าน--91614141716171101------5381-121-34---2-2-2-2-50%
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านวังสวาบ--811211312311218111181191141111139112-241-1415+1--12-11-4-11-73%
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านวังสวาบ--9141121111811611611013141141107111--11-67---6-6-1-6-85%
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านวังสวาบ--5171712151518171------4682-131-34+1--2-1-3-1-25%
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านห้วยม่วง--291261301261351331271391281231191315112--21-1920+1--19-18-2-18-90%
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านห้วยม่วง71121181111211111181221151------13591-231-910---7-7-3-7-70%
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านห้วยม่วง--12161819111116116191------8781-231-56---3-3-3-3-50%
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำกุดธาตุ--1911211819115112117119122181231174112-131-1415+1--13-12-3-12-80%
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำกุดธาตุ--211171181211211221211201171261151219113-141-1516+2--14-12-4-12-75%
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำกุดธาตุ--91916111171121191131------8682-241-56+1--3-2-4-2-33%
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำกุดธาตุ--181211281231251221221121281231131235112-131-1516+1--14-13-3-13-81%
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำกุดธาตุ--111131101211717115117114191151139111-231-1415---12-12-3-12-80%
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำกุดธาตุ--3151413121716161------368--111-23-1--1-2-1-2-66%
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำกุดธาตุ--71121141141231111211151------11782-241-67+1--4-3-4-3-42%
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำขนวน--211171291251321391331221311301341313111-121-1718---16-16-2-16-88%
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำขนวน--5141815131614161------4181-231-34---1-1-3-1-25%
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำขนวน--2141612131413181------3281--11-23---2-2-1-2-66%
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำขนวน--1519161911111118171------7681--11-45---4-4-1-4-80%
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำขนวน----41113121616131------2571--11-23---2-2-1-2-66%
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำบ้านโคก--12117171131161161131131------10781-231-67---4-4-3-4-57%
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำบ้านโคก--9151719112112171131------7481--11-45---4-4-1-4-80%
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำบ้านโคก--241201271251311301371311------22581-121-1516---14-14-2-14-87%
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#รร.สาขา
ภูผาม่านวังสวาบ--10161121611011018151------678--111-45-1--3-4-1-4-80%
120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version.