ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ชุมชนหนองคะเน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050120
PERCODE 6 หลัก50287
กระทรวง 10 หลัก1040050287
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนหนองคะเน
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonnongkanea
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองคะเน
ตำบลหนองไผ่
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43312225
อีเมล์แอดเดรสsewora54@gmail.com
เว็บไซต์nongkane.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.554382
Longitude
102.1100121

6.2 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน