เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือnps.kkn5.go.thphaidusit@gmail.com
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือbansumrarn.kkn5.go.thSUMRAN_KKN5@hotmail.com
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือnongtakai.kkn5.go.thnongtakai_kkn5@hotmail.com
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือkoksungwit.kkn5.go.th-
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือbannondu.kkn5.go.thnondunongweang@gmail.com
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือkokklangnongpaen.kkn5.go.th-
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือnonfunruea.kkn5.go.th-
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือkudkwang.kkn5.go.th
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือbankhanuan.kkn5.go.th-
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือdonmong.kkn5.go.th
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือnonghoitep.kkn5.go.th-
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือbanhuana.kkn5.go.th
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือhuabeung.kkn5.go.thnarongwit@kkumail.com
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือbankudkan.kkn5.go.thkudkan2482@hotmail.com
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือkudlao.kkn5.go.th
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือnonthong.kkn5.go.thmoreecom@gmail.com
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือfangnoi.kkn5.go.th-
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือphumulbao.kkn5.go.th-
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือsrapangkha.kkn5.go.th-
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือnongkeunchang.kkn5.go.thChang-2556@hotmail.com
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือnongnokkian.kkn5.go.thwipadatham@gmail.com
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือhuaiarun.kkn5.go.th-
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือhuaisaithong.kkn5.go.thbanhuaithong@gmail.com
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือbankudchim.kkn5.go.th-
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือnapueai.kkn5.go.th
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือnontanwit.kkn5.go.thnontunwittaya@gmail.com
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือrongsamor.kkn5.go.themmy.55555@hotmail.com
40050030 บ้านหว้า หนองเรือbanwa.kkn5.go.thbanwha2@gmail.com
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือhuaimuang.kkn5.go.thhuaymuang2555@hotmail.com
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือkokklangnonkun.kkn5.go.th0
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือdonhunnon.kkn5.go.thrattanaphon2501@hotmail.com
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือnonjan.kkn5.go.th
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือnonsa-atpit.kkn5.go.th-
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือnonglumpuk.kkn5.go.than-ong@hotmail.co.th
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือnonnongwang.kkn5.go.thnong-wang@hotmail.com
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือbannongsra.kkn5.go.th-
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือbankong.kkn5.go.thbankongschool@gmail.com
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือnongmeg.kkn5.go.thnongmek55@hotmail.com
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือnongpue.kkn5.go.thmoreecom@gmail.com
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือpotak.kkn5.go.th
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือnongsangwit.kkn5.go.thkunkrustit@hotmail.com
40050045 บ้านหาด หนองเรือbanhad.kkn5.go.th-
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือmueadae.kkn5.go.thjitrak_29@hotmail.com
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือsawangdonchang.kkn5.go.th-
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือnongkungmon.kkn5.go.th
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือbannongno.kkn5.go.thnongnoprachasan@hotmail.com
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือbannongsang.kkn5.go.th-
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือbannawa.kkn5.go.th
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือpasiao.kkn5.go.th
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือbanmeng.kkn5.go.th-
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือnongwang.kkn5.go.th
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือbannongwa.kkn5.go.th0
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือbandonkham.kkn5.go.th-
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือdonhun.kkn5.go.th
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือnangio.kkn5.go.th
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือyangkhum.kkn5.go.th
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือchumchonnongruea.kkn5.go.thchumchon.nr@gmail.com
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือtasala.kkn5.go.thtasalaschool@outlook.co.th
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือfalueam.kkn5.go.thbaanfalueam_school@outlook.co.th
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือbannongkung.kkn5.go.thaonmylove2014@outlook.co.th
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือnonghaipracharat.kkn5.go.thsam.kkn5@gmail.com
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือbanlao.kkn5.go.th-
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือsa-atprachasan.kkn5.go.thkidenkondong@hotmail.com
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพkhampom.kkn5.go.thwongdeuan095@gmail.com
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพkokmuangsuksa.kkn5.go.th-
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพpongiat.kkn5.go.th
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพnasinuan.kkn5.go.th-
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพsampun.kkn5.go.th-
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพmueadaenongbua.kkn5.go.th0
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพchumchonchumphae.kkn5.go.th
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพbanchumphae.kkn5.go.th0
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพbannongbua.kkn5.go.thNBMket5@gmail.com
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพchumphaechanu.kkn5.go.thccpkk5@gmail.com
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพbanhae.kkn5.go.thbanhae470@hotmail.com
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพchaisoa.kkn5.go.th-
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพphaikudhin.kkn5.go.thanyarat.bb531@gmail.com
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพnongsang.kkn5.go.th
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพnongwaponsila.kkn5.go.th
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพnapiang.kkn5.go.th
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพnonngam.kkn5.go.thnng_kk5@hotmail.com
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพnongphue.kkn5.go.th
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพnonpho.kkn5.go.thCarry53@hotmail.co.th
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพnonghai.kkn5.go.th
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพatsamat.kkn5.go.th
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพnanongthum.kkn5.go.th
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพnonkho.kkn5.go.thadmin.nkkn5@gmail.com
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพwangyaw.kkn5.go.th
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม ชุมแพnonkhos.kkn5.go.thadmin.nkkn5@gmail.com
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพchunchonnonhun.kkn5.go.thnonhanwankru.5@gmail.com
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพnonburus.kkn5.go.th-
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพnonlan.kkn5.go.th
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพnongmuang.kkn5.go.th
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพrongsang.kkn5.go.th-
40050104 บ้านโนนชาติ ชุมแพnonchat.kkn5.go.thPukkync08@Gmail.com
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" ชุมแพbanhoi.kkn5.go.th
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพkhoksung.kkn5.go.th
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพnonaudom.kkn5.go.th-
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพkongudom.kkn5.go.th
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพnakhumnoi.kkn5.go.th-
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพphonghang.kkn5.go.thbanponghaeng@gmail.com
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพfaihin.kkn5.go.thFayhinnongthum1@hotmail.co.th
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพwanghinlad.kkn5.go.thwanghinlad2555@gmail.com
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพnongphainadee.kkn5.go.thNongphainadee_School@hotmail.co.th
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพbantaat.kkn5.go.thpin_99@live.com
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพnonggungpit.kkn5.go.thnongkungpit@gmail.com
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพnongkiad205.kkn5.go.th
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพnongkane.kkn5.go.thsewora54@gmail.com
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพnongkhamwit.kkn5.go.th
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพnonsa-at.kkn5.go.thnonsaat @gmail.co.th
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพwanghukwang.kkn5.go.thwkr5@hotmail.co.th
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพyodhuai.kkn5.go.th
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพkudkhe.kkn5.go.th
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพnongphaipit.kkn5.go.thnppk_2014@hotmail.com
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพnongsaolao.kkn5.go.thschool_bnsl@hotmail.com
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพnongwawit.kkn5.go.th
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพsuksombun.kkn5.go.th-
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพnongpongpod.kkn5.go.th
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพnongsala.kkn5.go.thnongsara_school@hotmail.com
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูsarnjod.kkn5.go.th-
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูnongkabue.kkn5.go.th-
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูsamyang.kkn5.go.th-
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูsamjumpa.kkn5.go.th
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูwangkhondang.kkn5.go.th-
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูangthong.kkn5.go.thnuan1978@gmail.com
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูna-udom.kkn5.go.th-
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูnonsamran.kkn5.go.th
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูbannonghai.kkn5.go.th-
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูbansiyaek.kkn5.go.thrlek01@hotmail.com
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูtagunchon.kkn5.go.ththakunchorn@hotmail.com
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูnanjan.kkn5.go.thnajannajareannontan@gmail.com
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูpanamtiang.kkn5.go.th-
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูboribun.kkn5.go.thboriboon_kk5@hotmil.com
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูbanpong.kkn5.go.thttlove_2527@hotmail.co.th
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูpakham.kkn5.go.th
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูtachangnoi.kkn5.go.th-
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูsuansawan.kkn5.go.thban.suansawan@hotmail.com
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูsokjannadee.kkn5.go.thpeemaipt0201@gmail.com
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูbanmai.kkn5.go.thbanmaisoksomkob@gmail.com
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูbannonngam.kkn5.go.thbannonngamschool117@gmail.com
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูphuhan.kkn5.go.th-
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูnongpasiw.kkn5.go.th0
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูbanwangpoem.kkn5.go.th-
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูnonwanfai.kkn5.go.th-
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูbanbungmen.kkn5.go.thbungmen2506@gmail.com
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูpakhuaifang.kkn5.go.th
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูsokhadsawan.kkn5.go.thsokhad@sokhadschool.org
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูhuaisaikhaw.kkn5.go.thamnat2003@hotmail.com
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูbantachang.kkn5.go.th
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูkaminnonhuana.kkn5.go.thchitsanuboon.mee@gmail.com
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูkokkung.kkn5.go.thkhokkungh@hotmail.com
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูkokmuang.kkn5.go.th-
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูkokmaingam.kkn5.go.th
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูbansrisuk.kkn5.go.thsrisuk_139@hotmail.co.th
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูsokrang.kkn5.go.thkkn5.sokrang@hotmail.com
40050175 บ้านป่าน สีชมพูbanpan.kkn5.go.th
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูanubansichomphu.kkn5.go.th
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูnongtakaipit.kkn5.go.thnongtakaiphittaya_55@hotmail.com
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูbannonthonglang.kkn5.go.th
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูkokpakung.kkn5.go.th
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูsantisuk.kkn5.go.th
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูbannonggo.kkn5.go.th-
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูsoktenwit.kkn5.go.th-
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูnongdang.kkn5.go.th
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูbannongtum.kkn5.go.th
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงkudkhonkaen.kkn5.go.thkhutkhonkhan@hotmail.com
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงbankhainun.kkn5.go.thKhrainoon1234@windowslive.com
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงbankor.kkn5.go.thbaankho@hotmail.com
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงnonsamlan.kkn5.go.thnoonsumran2528@hotmail.com
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงloengsang.kkn5.go.thls.kkn5@hotmail.com
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงnongponnamoa.kkn5.go.thNongphonnamor@hotmail.com
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าjaturakam.kkn5.go.th-
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าbannapang.kkn5.go.th-
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงkuddukwit.kkn5.go.th-
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงdindam.kkn5.go.th
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงnongtumnon.kkn5.go.th-
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงkudkanpachasan.kkn5.go.th
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงkoksongpueai.kkn5.go.th-
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงteungchomphu.kkn5.go.thtungchompoo@gmail.com
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงnongpluang.kkn5.go.thJigsaw_js@hotmail.com
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงhuaikeenu.kkn5.go.thhuykninu@hotmail.com
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงkudnamsai.kkn5.go.thtanatip479@gmail.com
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงnachumsang.kkn5.go.thnachumsang9@gmail.com
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงnongyanglan.kkn5.go.thlantum55@thaimail.com
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงbannonglumpuk.kkn5.go.thnlpschool@hotmail.co.th
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงhuafai.kkn5.go.th-
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงnonudomsa-at.kkn5.go.th
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงkumyai.kkn5.go.thkamyai_school@hotmail.com
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงnawa.kkn5.go.thnawanacharoen_school@hotmail.com
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงnonkadao.kkn5.go.th
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงnonsombun.kkn5.go.th-
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงsokhang.kkn5.go.th
40050218 ห้วยชันวิทยา ภูเวียงhuaichan.kkn5.go.thhuaychan.kkn5@hotmail.com
40050219 ภูเวียงวิทยายน เวียงเก่าphuwiangwit.kkn5.go.thpwy127@hotmail.com
40050220 บ้านโคกสูงวิทยา เวียงเก่าbankoksungwit.kkn5.go.thkoksung1999@hotmail.com
40050221 บ้านแดง เวียงเก่าbandang.kkn5.go.th
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา เวียงเก่าpothong.kkn5.go.th-
40050223 บ้านโคกสง่า ภูเวียงkoksanga.kkn5.go.thkookkai19680606@gmail.com
40050224 บ้านเรือ ภูเวียงbanruea.kkn5.go.thsumet@kkn5@go.th
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ภูเวียงsuankuai.kkn5.go.th
40050226 บ้านนาก้านเหลือง ภูเวียงnakanlueang.kkn5.go.thnkl57@hotmail.com
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยา ภูเวียงponpheg.kkn5.go.thbanphonphekithaya2482@gmail.com
40050228 อนุบาลภูเวียง ภูเวียงapw.kkn5.go.th
40050229 บ้านหนองขาม เวียงเก่าnongkham.kkn5.go.th
40050230 บ้านเมืองเก่า เวียงเก่าmueangkao.kkn5.go.thsuchatgood@yahoo.co.th
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ เวียงเก่าhinrong.kkn5.go.thhinrongschool1@hotmail.com
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ เวียงเก่าbannongnakam.kkn5.go.th-
40050233 บ้านหนองบัว เวียงเก่าnongbua.kkn5.go.th
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ ภูเวียงtraikham.kkn5.go.thtrikhamwit@hotmail.com
40050235 บ้านสงเปือย ภูเวียงsongpueai.kkn5.go.thsongpueyschool@hotmail.com
40050236 บ้านอ่างศิลา ภูเวียงangsila.kkn5.go.th
40050237 บ้านโคกไร่ ภูเวียงkokrai.kkn5.go.th-
40050238 บ้านถ้ำแข้ ภูเวียงthamkae.kkn5.go.th
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา ภูเวียงnongkungsoen.kkn5.go.thnnp240@hotmail.com
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ภูเวียงnongkalang.kkn5.go.th
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา ภูเวียงnonsila.kkn5.go.thnonsilanonmuangwittaya@hotmail.com
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภน ภูเวียงnongkung.kkn5.go.th-
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา ภูเวียงkoksahakorn.kkn5.go.thtong.suphaphorn@gmail.com
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงbanwangkhondang.kkn5.go.ththarworn_thamwong@hotmail.com
40050248 บ้านหัน ภูเวียงbanhun.kkn5.go.th
40050249 บ้านโคกกลางวิทยา ภูเวียงkokklangwit.kkn5.go.th
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา ภูเวียงnongpagwan.kkn5.go.thnongpakwaen2408@gmail.com
40050251 บ้านห้วยบง ภูเวียงhuaibong.kkn5.go.th
40050252 บ้านพระบาท ภูเวียงprabat.kkn5.go.thprabat218@hotmail.com
40050253 บ้านหว้าทอง ภูเวียงwathong.kkn5.go.thneenana5227@gmail.com
40050254 นาฝายวิทยา ภูผาม่านnafaiwit.kkn5.go.th
40050255 บ้านสะแกเครือ ภูผาม่านsakaekuea.kkn5.go.th-
40050256 บ้านสองคอน ภูผาม่านsongkon.kkn5.go.th-
40050257 บ้านโนนคอม ภูผาม่านnonkom.kkn5.go.th-
40050258 บ้านป่ากล้วย ภูผาม่านpakuai.kkn5.go.thpao_naruk@hotmail.com
40050259 บ้านสว่างโนนสูง ภูผาม่านsawangnonsung.kkn5.go.th0
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภูผาม่านbannonsawang.kkn5.go.thntb5@hotmail.co.th
40050261 บ้านนาน้ำซำ ภูผาม่านnanamsum.kkn5.go.thwililuk365@gmail.com
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษา ภูผาม่านnonghaew.kkn5.go.th
40050263 บ้านวังสวาบ ภูผาม่านwangsawab.kkn5.go.thdarin_va@windowslive.com
40050264 บ้านเขาวง ภูผาม่านbankaowong.kkn5.go.th
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ภูผาม่านsubsombun.kkn5.go.thsubsomboon-school@live.com
40050266 ชีพอนุสรณ์ ภูผาม่านcheepanusorn.kkn5.go.thcheepanusorn@hotmail.com
40050267 บ้านซำภูทอง ภูผาม่านsunputhong.kkn5.go.th-
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ หนองนาคำnamoanonlan.kkn5.go.thnamononlan@gmail.com
40050269 บ้านกุดธาตุ หนองนาคำkudthat.kkn5.go.th
40050270 บ้านโคกนาฝาย หนองนาคำkoknafai.kkn5.go.th
40050271 บ้านนาดี หนองนาคำbannadee.kkn5.go.th
40050272 บ้านสะอาด หนองนาคำbansa-at.kkn5.go.th-
40050273 บ้านหัวภู หนองนาคำhuaphu.kkn5.go.th
40050274 หนองแวงวิทยา หนองนาคำnongwangwit.kkn5.go.thnongwangwithaya@hotmail.com
40050275 บ้านขนวน หนองนาคำkanuan.kkn5.go.thkhanuan2012@gmail.com
40050276 บ้านศาลาดิน หนองนาคำsaladin.kkn5.go.th
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำnongkungkotchasan.kkn5.go.th0
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซา หนองนาคำnongpu.kkn5.go.th
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ หนองนาคำkuemchat.kkn5.go.th-
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า หนองนาคำnongyaplong.kkn5.go.thnongyaplong@hotmail.co.th
40050281 บ้านหนองหอย หนองนาคำbannonghoi.kkn5.go.th-
40050282 ชุมชนหนองนาคำ หนองนาคำnongnakham.kkn5.go.th
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า ภูผาม่านkaowong.kkn5.go.th