สถิติ/บริการ

4,253

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน87620.60%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา42710.04%
ข้อมูลสถานศึกษา3307.76%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด2836.65%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1653.88%
คณะกรรมการ1623.81%
ผลสอบ O-Net1543.62%
สรุป นร.รายชั้นเรียน1343.15%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1052.47%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1032.42%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
สถิติ/บริการ972.28%
ตารางจำแนก.เพศ942.21%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน882.07%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง862.02%
ภาพรวมระดับจังหวัด781.83%
โครงการในโรงเรียน771.81%
แนวโน้ม จำนวน นร.721.69%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ691.62%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ631.48%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ611.43%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น611.43%
ผลสอบ NT581.36%
บุคลากรเกษียณอายุ571.34%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา571.34%
นร.จำแนกตามอายุ541.27%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา511.20%
รายงานบริหารงบประมาณ481.13%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน410.96%
นร.จำแนกตามความพิการ350.82%
ผลสอบ RT340.80%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส340.80%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง340.80%
นร.จำแนกตามสัญชาติ250.59%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด230.54%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.54%
ตรวจผลการเรียน นร.220.52%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.38%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.150.35%
นร.จำแนกตามศาสนา150.35%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง130.31%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ130.31%