สถิติ/บริการ

6,144

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน105217.12%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา92315.02%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด4026.54%
ข้อมูลสถานศึกษา3305.37%
สรุป นร.รายชั้นเรียน3265.31%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน2343.81%
ผลสอบ O-Net2243.65%
คณะกรรมการ2183.55%
ตารางจำแนก.เพศ1392.26%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน1372.23%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1312.13%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง1242.02%
บุคลากรเกษียณอายุ1201.95%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ1191.94%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1051.71%
ผลสอบ NT1011.64%
สถิติ/บริการ971.58%
แนวโน้ม จำนวน นร.961.56%
โครงการในโรงเรียน951.55%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ951.55%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น931.51%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส851.38%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ841.37%
ภาพรวมระดับจังหวัด781.27%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา781.27%
รายงานบริหารงบประมาณ761.24%
ผลสอบ RT751.22%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา741.20%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง721.17%
นร.จำแนกตามอายุ590.96%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน510.83%
นร.จำแนกตามความพิการ430.70%
ตรวจผลการเรียน นร.410.67%
นร.จำแนกตามสัญชาติ280.46%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด230.37%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.37%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.220.36%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ200.33%
นร.จำแนกตามศาสนา190.31%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.26%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง160.26%