ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050161
PERCODE 6 หลัก50793
กระทรวง 10 หลัก1040050793
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonwanfaiprachasun
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนหว้านไฟ
ตำบลวังเพิ่ม
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์nonwanfai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.7997157
Longitude
102.164152

36.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน