ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านคึมชาติประชาสรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050279
PERCODE 6 หลัก51045
กระทรวง 10 หลัก1040051045
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคึมชาติประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)bankhamchatprachasan
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านคึมชาติ
ตำบลขนวน
อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์kuemchat.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.7516
Longitude
102.4124

59.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน