ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านกุดแคน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050015
PERCODE 6 หลัก50856
กระทรวง 10 หลัก1040050856
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดแคน
ชื่อ (อังกฤษ)gudkan
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดแคน
ตำบลโนนทอง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์942615639
อีเมล์แอดเดรสkudkan2482@hotmail.com
เว็บไซต์bankudkan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5375343
Longitude
102.4460297

52.2 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน