ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านถ้ำแข้
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050238
PERCODE 6 หลัก50631
กระทรวง 10 หลัก1040050631
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านถ้ำแข้
ชื่อ (อังกฤษ)thumkae
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านถ้ำแข้
ตำบลสงเปือย
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์813802332
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์thamkae.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.597
Longitude
102.5324

52.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน