ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองสระ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050038
PERCODE 6 หลัก50844
กระทรวง 10 หลัก1040050844
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองสระ
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongsra
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองสระ
ตำบลบ้านกง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์878633985
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์bannongsra.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.4904539
Longitude
102.5178567

51.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน