ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
นาหม่อโนนลานประชาสรรค์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050268
PERCODE 6 หลัก51031
กระทรวง 10 หลัก1040051031
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาหม่อโนนลานประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้านบ้านหัวนาหม่อ
ตำบลกุดธาตุ
อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43260530
อีเมล์แอดเดรสnamononlan@gmail.com
เว็บไซต์namoanonlan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.85369783
Longitude
102.3047932

65.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน