ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านอ่างศิลา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050236
PERCODE 6 หลัก50634
กระทรวง 10 หลัก1040050634
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอ่างศิลา
ชื่อ (อังกฤษ)Angsila School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านอ่างศิลา
ตำบลสงเปือย
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43291979
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์angsila.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6159717
Longitude
102.3936276

52.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน