ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองศาลา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050132
PERCODE 6 หลัก50232
กระทรวง 10 หลัก1040050232
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองศาลา
ชื่อ (อังกฤษ)NONGSALA
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองศาลา
ตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสnongsara_school@hotmail.com
เว็บไซต์nongsala.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.57577494
Longitude
102.2608529

25.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน