ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านสันติสุข
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050182
PERCODE 6 หลัก50812
กระทรวง 10 หลัก1040050812
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสันติสุข
ชื่อ (อังกฤษ)Santisuk
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านสันติสุข
ตำบลหนองแดง
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์santisuk.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.71216333
Longitude
102.12222

26 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน