ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองโก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050183
PERCODE 6 หลัก50813
กระทรวง 10 หลัก1040050813
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองโก
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonggo
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองโก
ตำบลหนองแดง
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์bannonggo.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.7039866
Longitude
102.1527565

23.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน