ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050036
PERCODE 6 หลัก50874
กระทรวง 10 หลัก1040050874
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง
ชื่อ (อังกฤษ)nonglumpooknonsawang
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองลุมพุก
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43260247
อีเมล์แอดเดรสan-ong@hotmail.co.th
เว็บไซต์nonglumpuk.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5352849
Longitude
102.3043372

32 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน