ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
โพธิ์ตากวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050043
PERCODE 6 หลัก50841
กระทรวง 10 หลัก1040050841
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โพธิ์ตากวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)potakwittaya
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านโพธิ์ตาก
ตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43295894
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์potak.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5264
Longitude
102.5456

58.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน