ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านห้วยทรายขาว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050165
PERCODE 6 หลัก50798
กระทรวง 10 หลัก1040050798
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยทรายขาว
ชื่อ (อังกฤษ)Huaisaikhao
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยทรายขาว
ตำบลวังเพิ่ม
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์625521409
อีเมล์แอดเดรสamnat2003@hotmail.com
เว็บไซต์huaisaikhaw.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.83333554
Longitude
102.2038703

39.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน