ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
หนองไผ่พิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050127
PERCODE 6 หลัก50288
กระทรวง 10 หลัก1040050288
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองไผ่พิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Nongphaipittayacom
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองไผ่
ตำบลหนองไผ่
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43312204
อีเมล์แอดเดรสnppk_2014@hotmail.com
เว็บไซต์nongphaipit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5713965
Longitude
102.1079508

7.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน