ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
หนองกระบือวิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050135
PERCODE 6 หลัก50783
กระทรวง 10 หลัก1040050783
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองกระบือวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)nongkraburwittayakom
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองขี้ควาย
ตำบลซำยาง
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์nongkabue.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.67402
Longitude
102.1134326

21.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน