ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
หนองแวงวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050274
PERCODE 6 หลัก51037
กระทรวง 10 หลัก1040051037
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองแวงวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Nongwangwithaya school
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองแวง
ตำบลกุดธาตุ
อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์8957203535
อีเมล์แอดเดรสnongwangwithaya@hotmail.com
เว็บไซต์nongwangwit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.8266
Longitude
102.3163

66.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน