ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านสะแกเครือ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050255
PERCODE 6 หลัก50567
กระทรวง 10 หลัก1040050567
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสะแกเครือ
ชื่อ (อังกฤษ)BAN SAKAE KRUA SCHOOL
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านสะแกเครือ
ตำบลนาฝาย
อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์902019758
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์sakaekuea.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6590755
Longitude
101.8644289

31.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน