ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
โนนอุดมสะอาดวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050211
PERCODE 6 หลัก50607
กระทรวง 10 หลัก1040050607
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โนนอุดมสะอาดวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Nonudom
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสะอาด
ตำบลนาหว้า
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์nonudomsa-at.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.7038581
Longitude
102.5601615

68.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน