สพป.ขอนแก่น เขต 5. ประกาศเลิกสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทางหมายเหตุ
40050082502521040050252 บ้านโนนทองหลาง#เลิกสถานศึกษา 25654บ้านโนนทองหลางไชยสอชุมแพ40130xxศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 898619607Nonthonglang2500@hotmail.co.th nonthonglang.kkn5.go.th1816.5239455102.14912392565
40050117502651040050265 บ้านหนองหนามแท่ง#เลิกสถานศึกษา 25658บ้านหนองหนามแท่งหนองเขียดชุมแพ40290xxศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 818724709- nongnamthang.kkn5.go.th24.116.6887102.02872565
40050119502841040050284 โคกสูงสำราญ#เลิกสถานศึกษา 256514บ้านโคกสูงหนองไผ่ชุมแพ40130xxศูนย์เครือข่ายชุมแพ 43384825kss.school.055@hotmail.com koksungsamran.kkn5.go.th4.316.5598903102.09511872565
40050142507841040050784 แสงบัวทอง#เลิกสถานศึกษา 25658บ้านหนองแสงนาจานสีชมพู40220xxศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 43462201 saengbuathong.kkn5.go.th3016.6611857102.10877872565