ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050123
PERCODE 6 หลัก50253
กระทรวง 10 หลัก1040050253
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
ชื่อ (อังกฤษ)nonsaatschool
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสะอาด
ตำบลหนองไผ่
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43312461
อีเมล์แอดเดรสnonsaat @gmail.co.th
เว็บไซต์nonsa-at.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5329
Longitude
102.1282

7.4 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน