ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050084
PERCODE 6 หลัก50254
กระทรวง 10 หลัก1040050254
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonpaikudhin-thadua
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านไผ่กุดหิน
ตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43041061
อีเมล์แอดเดรสanyarat.bb531@gmail.com
เว็บไซต์phaikudhin.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.51084042
Longitude
102.1175787

11.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน