ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านกุดแคนประชาสรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050199
PERCODE 6 หลัก50592
กระทรวง 10 หลัก1040050592
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดแคนประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)BANKUDCANPRASASAN
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดแคน
ตำบลทุ่งชมพู
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์089-0417010
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์kudkanpachasan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.7728234
Longitude
102.5210431

70.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน