ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านผาขาม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050151
PERCODE 6 หลัก50821
กระทรวง 10 หลัก1040050821
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผาขาม
ชื่อ (อังกฤษ)phakham
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านผาขาม
ตำบลบริบูรณ์
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์981018469
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์pakham.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.825475
Longitude
102.092945

47.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน