ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
เหมือดแอ่หนองบัว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050072
PERCODE 6 หลัก50274
กระทรวง 10 หลัก1040050274
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เหมือดแอ่หนองบัว
ชื่อ (อังกฤษ)Mueadaenongbua
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านเหมือดแอ่
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0
อีเมล์แอดเดรส0
เว็บไซต์mueadaenongbua.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.561
Longitude
102.0334

10.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน