ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโนนทันวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050027
PERCODE 6 หลัก50851
กระทรวง 10 หลัก1040050851
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนทันวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Bannontunwittaya
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนทัน
ตำบลโนนทัน
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43443238
อีเมล์แอดเดรสnontunwittaya@gmail.com
เว็บไซต์nontanwit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.50159864
Longitude
102.3629984

35.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน