ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านห้วยม่วง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050031
PERCODE 6 หลัก50855
กระทรวง 10 หลัก1040050855
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)Hauymaung
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยม่วง
ตำบลโนนทัน
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์043-443166
อีเมล์แอดเดรสhuaymuang2555@hotmail.com
เว็บไซต์huaimuang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.523081
Longitude
102.3512292

36.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน