ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
โคกกลางโนนคูณโนนศิลา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050032
PERCODE 6 หลัก50866
กระทรวง 10 หลัก1040050866
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โคกกลางโนนคูณโนนศิลา
ชื่อ (อังกฤษ)kokklangnonkunnonsila
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกกลาง
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0
อีเมล์แอดเดรส0
เว็บไซต์kokklangnonkun.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.515
Longitude
102.3191

30.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน