ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ชุมชนหนองนาคำ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050282
PERCODE 6 หลัก51041
กระทรวง 10 หลัก1040051041
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนหนองนาคำ
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongnakham
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองนาคำ
ตำบลบ้านโคก
อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์nongnakham.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.80137
Longitude
102.3360854

62.4 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน