ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050195
PERCODE 6 หลัก50636
กระทรวง 10 หลัก1040050636
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)Bannapangkururatsamukkee
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาแพง
ตำบลเขาน้อย
อำเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43917029
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์bannapang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.7035692
Longitude
102.3432247

55.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน