ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านแดง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050221
PERCODE 6 หลัก50617
กระทรวง 10 หลัก1040050617
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแดง
ชื่อ (อังกฤษ)BANDANG
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านแดง
ตำบลในเมือง
อำเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์982719564
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์bandang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.68491865
Longitude
102.3105346

57.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน