ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050240
PERCODE 6 หลัก50646
กระทรวง 10 หลัก1040050646
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)nongkralaengkradaowitthaya
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองกระแหล่ง
ตำบลหนองกุงเซิน
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์nongkalang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6320918
Longitude
102.4694078

56.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน