ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านกุดฉิมพิทยาคาร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050025
PERCODE 6 หลัก50877
กระทรวง 10 หลัก1040050877
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดฉิมพิทยาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)Bankudchim
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดฉิม
ตำบลโนนทัน
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์043-260130
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์bankudchim.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.502
Longitude
102.4056

40.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน