ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโนนบุรุษ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050100
PERCODE 6 หลัก50270
กระทรวง 10 หลัก1040050270
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนบุรุษ
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonburud
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสะอาด
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์855724601
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์nonburus.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.566725
Longitude
102.0179278

8.2 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน