ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
หนองหว้าวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050129
PERCODE 6 หลัก50234
กระทรวง 10 หลัก1040050234
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองหว้าวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Nongwha Witthaya
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองหว้า
ตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์nongwawit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5456177
Longitude
102.2759495

27.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน