ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองตาไก้พิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050177
PERCODE 6 หลัก50803
กระทรวง 10 หลัก1040050803
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองตาไก้พิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)bannongkaipittaya
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองตาไก้
ตำบลสีชมพู
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43210284
อีเมล์แอดเดรสnongtakaiphittaya_55@hotmail.com
เว็บไซต์nongtakaipit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.8523671
Longitude
102.1750471

41 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน