ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโพนเพ็กพิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050227
PERCODE 6 หลัก50590
กระทรวง 10 หลัก1040050590
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนเพ็กพิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Banphonphekpithaya
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านโพนเพ็ก
ตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์093-5646262
อีเมล์แอดเดรสbanphonphekithaya2482@gmail.com
เว็บไซต์ponpheg.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.690319
Longitude
102.371812

48.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน