ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านเขาวง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050264
PERCODE 6 หลัก50564
กระทรวง 10 หลัก1040050564
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขาวง
ชื่อ (อังกฤษ)khaowong
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านเขาวง
ตำบลวังสวาบ
อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์043-260151
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์bankaowong.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.64821615
Longitude
101.7789692

35.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน