ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านสัมพันธ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050071
PERCODE 6 หลัก50239
กระทรวง 10 หลัก1040050239
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสัมพันธ์
ชื่อ (อังกฤษ)Bansamphan School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านสัมพันธ์
ตำบลขัวเรียง
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43260719
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์sampun.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.52890505
Longitude
102.2376436

16.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน