ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050124
PERCODE 6 หลัก50280
กระทรวง 10 หลัก1040050280
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์
ชื่อ (อังกฤษ)Wanghookwangrajpadoongwit
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังหูกวาง
ตำบลหนองไผ่
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43260721
อีเมล์แอดเดรสwkr5@hotmail.co.th
เว็บไซต์wanghukwang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5792
Longitude
102.0902

6.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน