ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านดอนแขม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050056
PERCODE 6 หลัก50884
กระทรวง 10 หลัก1040050884
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนแขม
ชื่อ (อังกฤษ)Bandonkeam
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านดอนแขม
ตำบลยางคำ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์043-260689
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์bandonkham.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.3866497
Longitude
102.5308589

62.4 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน