ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านขามป้อม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050067
PERCODE 6 หลัก50227
กระทรวง 10 หลัก1040050227
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขามป้อม
ชื่อ (อังกฤษ)bankhampom
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านบ้านขามป้อม
ตำบลขัวเรียง
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์894433112
อีเมล์แอดเดรสwongdeuan095@gmail.com
เว็บไซต์khampom.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.55039506
Longitude
102.223405

17.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน