ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050116
PERCODE 6 หลัก50264
กระทรวง 10 หลัก1040050264
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nong Khiad Mittra Pap Ti 205
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองเขียด
ตำบลหนองเขียด
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์818724709
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์nongkiad205.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6400524
Longitude
101.9843609

16.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน