ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050200
PERCODE 6 หลัก50594
กระทรวง 10 หลัก1040050594
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)BANKOKSONGPUEYDONDOOWITTAYASCHOOL
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกสงเปือย
ตำบลทุ่งชมพู
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์043-260179
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์koksongpueai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.4063705
Longitude
102.8467084

68 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน