ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหินร่องโนนสวรรค์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050231
PERCODE 6 หลัก50638
กระทรวง 10 หลัก1040050638
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหินร่องโนนสวรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)BANHINRONGNONSAWAN
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านหินร่อง
ตำบลเมืองเก่าพัฒนา
อำเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43457025
อีเมล์แอดเดรสhinrongschool1@hotmail.com
เว็บไซต์hinrong.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6491188
Longitude
102.2786544

57.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน